V JAR funguje nový portál, kde mladí Jihoafričané mohou hledat práci

Zájemci mohou získat nové pracovní zkušenosti prostřednictvím studijních pobytů, vyučit se novému řemeslu nebo začít rovnou pracovat na částečný nebo plný úvazek. Cílem iniciativy je zapojit mladé lidi co nejrychleji do chodu místní ekonomiky a vytvořit pracovní příležitosti pro více než 800 000 Jihoafričanů.

Portál je určený pro Jihoafričany ve věku od 15 do 34 let a je bezplatný. Cílem je snížit nezaměstnanost této skupiny obyvatel, která se stále rapidně zvyšuje. Až 61 % mladých lidí je v současnosti nezaměstnaných. V zemi fungují další dvě iniciativy: Harambee a Tshepo 1 Million.

Zdroj: bussinessinsider.co.za
Zpracoval kolektiv pracovníků Zahraniční kanceláře CzechTrade v Johannesburgu.
• Témata: Zahraniční obchod