V Kolumbii rostou pilotní projekty inteligentních měst

Zlepšení životních podmínek Kolumbijců, zmírnění dopadů nelegální těžby a povodní zaváděním inteligentních řešení do měst. To je strategie Ministerstva technologií a informatiky (MinTIC).

Během květnových jednání MinTIC vybralo další města, která budou zařazena do strategického programu nazvaného Ciudades y Territorios Inteligentes (Města a inteligentní území), čili iniciativy zasazené do politiky tzv. digitální vlády. Jejím prostřednictvím se ministerstvo snaží řešit společenské výzvy a problémy na základě implementace nejnovějších technologií.

Ilustrační fotografie

Zavádění inovací, podle ministryně MinTIC Carmen Valderramové přímo souvisí s ekologickými problémy jako jsou povodně, sesuvy půdy, odlesňování a nelegální těžba, které v oblastech negativně ovlivňují kvalitu života a ekonomické aktivity. Na základě vyhodnocení celkem 13 parametrů bylo vybráno pět měst a obcí, ve kterých budou projekty realizovány.

V případě města Cali se práce zaměří na strukturování integrované meteorologické sítě pro měření různých proměnných, jako jsou vlhkost a teplota. V Barrancabermeja v departamentu Santander budou realizovány projekty na posílení kvality ovzduší a meteorologických stanic.

Češi vybaví města budoucnosti chytrými stromy nebo multifunkčními lavičkami

V Corozalu v Sucre se zase nainstaluje uzavřený televizní okruh, který bude v reálném čase sledovat bezpečnostní podmínky a jakékoliv mimořádné události, které mohou v oblasti nastat.

Ve městě Arménia budou na různých křižovatkách implementovány inteligentní semafory s cílem snížit nehodovost na silnicích v regionu. V Tunze se pilotní projekt zaměří na implementaci chytrého osvětlení, které bude generovat některá základní data pro rozvoj města. Realizace těchto projektů bude probíhat v souladu s konkrétními požadavky každého regionu za úzké spolupráce MinTIC.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Kolumbie
Zdroj: semana.co

• Témata: Ekonomika ve světě
• Teritorium: Amerika | Kolumbie | Zahraničí