V Kostarice vznikne nový výletní terminál a přístav

Byla podepsána smlouva o studii proveditelnosti pro nový přístav v Limón na karibském pobřeží Kostariky.

Kontrakt na realizaci předběžné studie proveditelnosti a technické, environmentální, finanční a ekonomicko-sociální studie proveditelnosti pro návrh, výstavbu, uvedení do provozu, provoz a údržbu, v rámci modality Aliance veřejného a soukromého sektoru, vyhrála mezinárodní společnost Moffat & Nichol.

Společnost bude mít přibližně 12 měsíců na to, aby předložila studie, které poskytnou nezbytné informace pro následné zahájení soutěže, která umožní návrh, výstavbu a provoz jediného turistického přístavu v Kostarickém Karibiku a zlepšení podmínek výletního terminálu.

Projekt nového přístavního terminálu specializovaného na výletní lodě má za cíl přeměnit aktuální terminál Hernán Garrón Salazar na přístav, který podpoří národní a regionální cestovní ruch a vytvoří pracovní místa přitáhnutím výletních, rekreačních a sportovních lodí.

Turistický přístav o rozloze 20 hektarů v centrálním kantonu Limón bude zahrnovat námořní a suchý přístav, obchodní a obytnou oblast a turistické kotviště. Před pandemií do terminálu Hernán Garrón Salazar přijelo ročně 120 výletních lodí a více než 200 tisíc cestujících. Podle údajů přístavního úřadu představuje každá 300 tisíc dolarů v regionu co představuje příjem pro stovky řemeslníků, podniků, cestovní kanceláří, přepravců a všech jejich pracovníků.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexiko.
Zdroj: www.bnamericas.com
• Témata: Ekonomika ve světě
• Teritorium: Amerika | Kostarika | Zahraničí