V loňském roce vykázal online prodej potravin a nápojů v SAE nebývalý růst

Celkový objem prodejů formou online vykázal hodnotu 412 mil. USD.

Do roku 2025 by online obchod měl nadále růst tempem 8,5 % a v roce 2025 dosáhnout hodnoty 619 mil. USD. Loňský rok byl výjimečný. Na strmém růstu se podílela zejména pandemie koronaviru. Oblast e-commerce a digitální transformace obecně zaznamenala značný růst díky pandemii. Dále se na tomto trendu podílela značná penetrace společnosti zařízeními, které umožňují přístup na internet, a mnoha mobilních aplikací, přes které lze realizovat nákupy potravin a nápojů online, včetně e-shopů většiny retailových řetězců potravin a nápojů. SAE také zaznamenaly obecně nárůst prodeje a spotřeby lokálně zdrojových čerstvých potravin o šest procent. Ty konzervované pak vykázaly růst o čtyři procenta.

Pokud jde o emirát Dubaj, v loňském roce nejvýznamnějším dovozcem potravin byla Indie (19 %), následovaly Nový Zéland (13 %), Pákistán (9 %), USA, Egypt a Kanada (po 4 %). Nejvíce se dovezlo luštěnin (17 %), dále sušeného mléka (14 %), rýže (13 %), cukru (9 %), cibule (7 %) a rajčat (5 %). Potravinářský trh je identifikován jako trh s vysokým potenciálem, i když vysoce konkurenční. Uplatnění nacházejí jak potraviny, které se prodávají ve velkých objemech, tak i ty speciálnější, zejména potraviny zdravé výživy.

Na konci února proběhl jeden z nejvýznamnějších potravinářských veletrhů na světě, Gulfood 2021 v Dubaji. Česká republika je zastoupena oficiálním stánkem ministerstva zemědělství. CzechTrade nabízí českým firmám individuální asistenční služby zejména v podobě vyhledání a oslovování potenciálních obchodních partnerů.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade SAE. 
Zdroj: https://gulfbusiness.com
• Oblasti podnikání: Maloobchod | Obchod | Potravinářský průmysl