V lotyšské Tārgale začne stavba větrné farmy

Lotyšsko rozvíjí svůj energetický mix o větrnou energetiku.

Skupina energetických společností Utilitas zahájí v dubnu výstavbu větrné farmy Tārgale v okreseTārgale, oblast Ventspils. V první fázi projektu bude připravena infrastruktura pro instalaci 14 větrných turbín o celkové kapacitě 58,8 MW. Větrná farma bude uvedena do provozu na podzim roku 2022.

Vzhledem k evropskému ekologickému kurzu a závazku Lotyšska významně snížit emise skleníkových plynů je větrná energie jedním z nejdůležitějších nástrojů k dosažení těchto cílů. Vítr je jedním z nejudržitelnějších zdrojů energie, který je plně obnovitelný a plně kompenzuje energii použitou k výrobě během roku. V roce 2018 představovala větrná energie 1 % spotřeby elektřiny pro koncové uživatele v zemi.

„Lotyšsko má štěstí s Daugavou, která je udržitelným zdrojem vodní energie. To je pro zemi velká výhoda, ale větrná energie má významný potenciál ke zvýšení podílu obnovitelné energie na energetické bilanci země,“ říká manažer rozvoje Utilitas Rene Tammist.

V první fázi stavebních prací bude areál připraven na instalaci větrných turbín výstavbou pilot a základů, vytvořením veřejných komunikací a kabelových a uzemňovacích sítí. V další fázi výstavby budou provedeny instalační práce na turbínách.

V roce 2022 bude ve větrné farmě instalováno 14 větrných turbín o výkonu 4,2 MW na každou turbínu. Plánuje se, že větrná farma Tārgale bude v průběhu roku vyrábět 155 GWh elektřiny, což je dost, aby poskytla elektřinu více než 50 tisícům domácností.

Větrné turbíny bude dodávat přední světový výrobce větrných turbín Vestas. Maximální výška turbín dosáhne 152 metrů. Při konstrukci inovativních turbínových lopatek bude použita speciální technologie (trailing-edge serration), která snižuje celkovou hladinu hluku lopatek.T urbíny budou navíc vybaveny senzory námrazy a detektory světla.

Hlavním dodavatelem větrné farmy Tārgale bude společnost Nordecon Betoon. Na realizaci projektu se bude podílet také mnoho místních dodavatelů a subdodavatelů. V březnu 2021 společnost Utilitas získala společnost SIA TCK zabývající se vývojem větrné farmy.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Pobaltí.
Zdroj: Dienas Bizness, 29.3.2021
• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Energetika
• Teritorium: Evropa | Lotyšsko | Zahraničí