V Lotyšsku bylo vypsáno výběrové řízení na stavbu hlavní trati Rail Baltica

Realizátor projektu Rail Baltica v Lotyšsku společnost Eiropas Dzelzceļa līnijas vyhlásila v polovině listopadu největší zakázku na stavbu železniční trati v Lotyšsku.

Cílem výběrového řízení Stavební práce na hlavní trati Rail Baltica v Lotyšsku je včasné zapojení stavební firmy pro zajištění stavebních prací na železniční traťové infrastruktuře Rail Baltica mimo hranice Rigy.

Ilustrační fotografie

Byl vyhlášen mezinárodní tendr, který bude realizován ve dvou fázích. Uzavření smlouvy s vítězem výběrového řízení je plánováno na konec roku 2022, aby stavba nové železniční trati mohla začít v první polovině roku 2023. Až 85 % projektu je financováno z programu Nástroj pro propojení Evropy (Connecting Europe Facility) a zbytek z lotyšského státního rozpočtu.

„Jde o první z veřejných zakázek na hlavní trati Rail Baltica vyhlášených v rámci nového finančního plánovacího období 2021-2027. Poměrně brzy se dočkáme zakázek i v Estonsku a Litvě, což potvrzuje vyspělost projektu a jednotnou realizaci projektu ve všech fázích trasy,“ říká výkonný ředitel a předseda představenstva společného podniku Rail Baltica RB Rail AS Agnis Driksna.

České technologie triumfovaly na Světové výstavě Expo v Dubaji

Vítěz výběrového řízení bude muset zajistit výstavbu infrastruktury (railway foundations and superstructures) hlavní trasy železniční trati Rail Baltica na území Lotyšska za hranicemi města Riga v délce více než 200 km, včetně přípravy staveniště, výstavby náspů, železničních mostů, silnic a nadjezdů, přeložek inženýrských sítí a výstavby železnic.

V rámci vyhlášeného výběrového řízení na stavbu hlavní trati nebude budováno železniční elektrizační a zabezpečovací zařízení. Za účelem implementace jednotného přístupu k rozvoji těchto systémů na celé železniční trati Rail Baltica a s přihlédnutím ke složitosti těchto systémů a vysokým požadavkům na bezpečnost systému, plánuje odpovědný subjekt RB Rail AS zadat tyto zakázky centrálně pro hlavní trať ve všech třech pobaltských státech.

S přihlédnutím k rozsahu prací vyhlášeného výběrového řízení musí mít uchazeči dlouholeté zkušenosti s výstavbou železnic a další inženýrské infrastruktury. Zadavatel tendru doufá, že přiláká stavební firmy s ročním obratem odpovídajícím rozsahu projektu. Předchozí zkušenosti s realizací projektu Rail Baltica v Lotyšsku ukazují, že lotyšské stavební společnosti vytvářejí sdružení se zahraničními odborníky. Kandidát musí mít zaveden systém řízení kvality a environmentálního managementu a také musí mít zkušenosti s prostředím informačního modelování budov (BIM). Mezinárodní tendr umožní vybrat nejlepší kombinaci nákladů a odborných zkušeností.

Soutěž bude probíhat ve dvou fázích: první bude zahrnovat výběr kandidátů a druhá bude zahrnovat vyhodnocení a projednání prvotních nabídek předložených uchazeči, předložení konečných nabídek a uzavření smlouvy o zakázce.

Zájemci se musí přihlásit do 28. ledna 2022. Vyhlášení druhého kola je plánováno na duben 2022, aby bylo možné uzavřít smlouvu s vítězem druhé fáze zadávání veřejných zakázek na konci roku 2022 a zahájit stavební práce v první polovině roku 2023.

Zdroj: Dienas Biznes
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Lotyšsko s působností pro celé Pobaltí.

• Témata: Ekonomika ve světě
• Teritorium: Evropa | Lotyšsko | Zahraničí