V Lotyšsku začalo testování prvního komplexu recyklace biologicky rozložitelného odpadu

Lotyši novým projektem realizují hodnoty cirkulární ekonomiky.

zelena-zeme-120.jpgStátní stavební kontrolní úřad uvedl do provozu v Lotyšsku vůbec první komplex pro recyklaci biologicky rozložitelného odpadu suchou fermentací, který je největším recyklačním komplexem svého druhu v Pobaltí.

Testovací období nového komplexu bylo zahájeno 7. dubna a plánuje se, že první biologicky rozložitelný odpad bude umístěn v tunelech zařízení v květnu tohoto roku. Komplex se nachází na území skládky v Getliņi a byl postaven v rámci projektu Vybudování zařízení na recyklaci biologicky rozložitelného odpadu na skládce Getliņi spolufinancovaného z Fondu soudržnosti Evropské unie. Komplexní období testování a nastavení potrvá po dobu devíti měsíců.

V současné době je přibližně polovina netříděného komunálního odpadu přijatého SIA Getliņi EKO biologickým odpadem, který je v třídírně mechanicky separován. Po separaci je tento odpad umístěn k recyklaci v bioreaktoru, což je speciálně navržené skladiště odpadu, kde se bioplyn produkuje v otevřeném prostředí po dobu až 15 let. Spuštění komplexu zkrátí dobu zpracování tohoto odpadu na dva měsíce.

První výsledky zpracování – prosetý technický kompost – se očekávají již letos v létě. Zpracováním biologického odpadu ve fermentačních tunelech bude kromě kompostu získán také bioplyn, který bude využíván k výrobě elektřiny a tepla v energetické jednotce SIA Getliņi EKO.

Komplex bude recyklovat 125 000 tun biologického odpadu ročně, což v důsledku povede k výrobě až 100 000 tun kompostu.

Zahájení komplexu recyklace biologicky rozložitelného odpadu ve společnosti SIA Getliņi EKO je důležitým krokem jak k posílení cirkulární ekonomiky, tak ke snížení dopadu sektoru nakládání s odpady na změnu klimatu v Lotyšsku. Jsme rádi, že i přes výzvy, které představuje globální pandemie, byla stavba dokončena včas a jsme připraveni zahájit zpracování biologického odpadu v novém komplexu,“ uvedl ředitel pro správu a infrastrukturu společnosti Getliņi EKO Guntis Kampe.

Návrh, výstavbu a testování komplexu provádí generální partnerství MRKV, ve kterém se spojily společnosti SIA Velve a SIA MRK Serviss, s nimiž byla v říjnu 2018 uzavřena dohoda. Inženýrský dozor a stavební dozor provádí SIA P.M.G.

Celkové náklady projektu činí 39,91 mil. eur (bez DPH), z toho bylo 29,55 mil. eur financováno z Fondu soudržnosti Evropské unie.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Pobaltí.
Zdroj: Dienas Bizness, 30.4.2021
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí
• Teritorium: Lotyšsko