V Maďarsku je stále povinná registrace při vývozu surovin a produktů strategického významu

Vládní nařízení, které vzniklo v červenci 2021, zůstává v platnosti do 31. května 2022 kvůli opětovnému prodloužení nouzového stavu v Maďarsku.

„Do 31. května 2022 je povinná registrace při vývozu stavebních materiálů a produktů, stejně jako povinnost oznamování trasy jejich přepravy v rámci systému Elektronický systém obchodní kontroly na veřejných komunikacích (EKÁER),“ oznámil náměstek ministra pro inovace a technologie Tamás Schanda.

Ilustrační fotografie

Dle platné legislativy lze určité materiály, třeba produkty z ocele a železa, izolační materiály, písek, kámen, oblázky a štěrk, vyvážet z Maďarska pouze po oficiální registraci vývozu na Ministerstvu Inovací a technologií.

Z hlediska hospodářského rozvoje je zásadní, aby vývoz stavebních materiálů nebránil vzniku, provozu nebo rozvoji kritické infrastruktury. Proto oznámení budou i nadále posuzována na základě toho, zda jejich předpokládaný vývoz představuje riziko pro bezpečnost dodávek pro domácí stavebnictví. Zároveň zůstává i povinnost oznamování přepravy strategických surovin a produktů v systému EKÁER.

„Zavedení povinnosti oznamování umožnilo vládě získat přístup k podrobným údajům o trhu stavebnin. V loňském roce bylo přijato více než 6 300 oznámení, kterými se ministerstvo zabývalo v rámci úředního postupu,“ dodal náměstek ministra. Odborníci budou pokračovat v analýze trhu a v případě potřeby předloží nové návrhy za účelem dalšího posílení stavebního sektoru.


Vypracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Maďarsko.

 

• Oblasti podnikání: Obchod | Stavebnictví a stavební materiály
• Teritorium: Evropa | Maďarsko | Zahraničí