V Mexico City vstupuje v platnost nová ekologická norma

Nová norma pro Mexico City stanovuje, že stavební odpad musí být na místě shromážděn a dále roztříděn a odvezen na autorizovaná místa.

Ministerstvo životního prostředí (SEDEMA) prostřednictvím Generálního ředitelství pro posuzování dopadů a regulaci životního prostředí (DGEIRA) zveřejnilo 20. července 2021 novou normu, která ukládá klasifikaci a komplexní specifikaci pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem,

Jedná se o normu NACDMX-007-RNAT-2019, která se snaží podpořit správné nakládání se stavebním a demoličním odpadem, zaručit jeho recyklaci, opětovné použití a správnou konečnou likvidaci.

Během roku 2014 bylo v Mexico City bylo vyprodukováno 12 003 359,51 kubických metrů stavebního odpadu; 18 478,71 tun železného materiálu a 26 151,94 tun jiných druhů odpadu souvisejícího se stavebními nebo demoličními pracemi.

Norma stanovuje, že tento odpad musí být na místě shromážděn a dále roztříděn a odvezen na autorizovaná místa. Jsou proto stanoveny tyto kategorie:

  • a) „jednoduchý“ beton,
  • b) železobeton,
  • c) zdivo s povrchovou úpravou,
  • d) asfaltová směs,
  • e) prefabrikované stavební prvky se smíšenými materiály,
  • f) další odpad.

Skladování stavebního a demoličního odpadu na místě zdroje, lze provádět maximálně po dobu jednoho měsíce, přičemž je nutné minimalizovat rozptyl prachu a emisí pomocí upravené vody nebo jej zakrýt plachtou nebo jiným materiálem, který brání rozptylu.

Během sběru a přepravy musí být udržováno oddělení těchto odpadů a nesmí se mísit s pevným městským odpadem nebo jiným nebezpečným odpadem.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexiko.
Zdroj: www.bnamericas.com
• Teritorium: Amerika | Mexiko | Zahraničí