V Německu stoupá výroba elektřiny z hnědého a černého uhlí

Německo zažívá v roce 2021 nárůst výroby elektřiny z fosilních paliv kvůli zvýšené energetické spotřebě.

V první polovině roku 2021 se v Německu zvýšila energetická spotřeba oproti minulému roku 2020. Nižší produkce elektřiny z větrných elektráren vedla k meziročnímu zvýšení podílu fosilních paliv na výrobě energie.

Oživení ekonomiky po částečné stabilizaci situace kolem pandemie koronaviru a relativně chladné zimě zapříčinilo, že se v Německu v první polovině roku 2021 zvýšila spotřeba energií. Dle propočtů se spotřeba zvýšila až o 4,3 % oproti minulému roku.

Spotřeba hnědého uhlí se navýšila v prvních 6 měsících roku 2021 o jednu třetinu a u černého uhlí se jednalo o navýšení o téměř 23 %. Kvůli celkovému využívání uhlí bylo také zaznamenáno zvýšení emisí oxidu uhličitého, a to o 6,2 % oproti minulému roku.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Německo.
Zdrojwww.spiegel.de
• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Energetika
• Teritorium: Evropa | Německo | Zahraničí