V polských obcích vzniknou měřicí stanice pro elektromagnetické pole

S nástupem 5G technologii budou polské obce měřit úroveň elektromagnetického pole.

Projekt zakládá vznik měřicích stanic v městech a obcích, které budou měřit elektromagnetické pole ve frekvenčním rozsahu využívaném přes 5G sítí pro dvouletý měřici cyklus.

Autorem projektu je Ministerstvo klimatu a životního prostředí, která rozhoduje kde budou stanice umístěny a jaké frekvence budou měřit: ve městech do 20 tisíc obyvatel jedna stanice, ve městech od 20 do 50 tisíc obyvatel dvě stanice, ve městech s 50 až 100 tisíci obyvateli tři stanice, města od 100 do 200 tisíc obyvatel obdrží čtyři stanice a největší města s vice než 200 tisíci obyvatel budou mít čtyři měřicí stanice plus další tři pro každých dalších 100 tisíc obyvatel. Stanice budou dle nového zákona také na venkově, vždy jedna pro obec a pro čtyřletý měřici cyklus.

Nové nařízení reguluje také kdy a jak budou měření prováděna. Nařízení nahradí regulační zákon z roku 2007 a vstoupí v platnost 1. ledna 2021.

Sít 5G je v Polsku zavedli už všichni mobilní operátoři do své nabídky. Vybraní zákaznicí Orange, Plus, Play a T-Mobile, hlavně v městech mohu už využívat rychlý přenos dat prostřednictvím nové technologie.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Polsko.
Zdroj: wnp.pl
• Oblasti podnikání: Elektronika a elektrotechnika
• Teritorium: Evropa | Polsko | Zahraničí