V Praze se konalo 4. zasedání česko-arménské Mezivládní komise pro hospodářskou spolupráci

Ve dnech 19. a 20. prosince 2018 navštívila Českou republiku delegace z Arménské republiky v souvislosti se 4. zasedáním Mezivládní komise pro hospodářskou spolupráci mezi ČR a Arménií (dále „Komise“). Arménská delegace měla nabitý dvoudenní program, v rámci kterého probíhala řada bilaterálních jednání a setkání s představiteli firemního sektoru.Českou delegaci složenou z expertů dotčených resortů, institucí a zástupců podnikatelské sféry vedl náměstek ministryně průmyslu a obchodu Ing. Vladimír Bärtl. Delegaci z Arménie pak vedla náměstkyně ministra hospodářského rozvoje a investic Mane Adamian, jež byla na funkci nové spolupředsedkyně Komise jmenována na podzim tohoto roku.

První den se na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu konala expertní jednání a diskuse ohledně znění Protokolu ke 4. zasedání Komise. Následoval seminář, připravený expertkou Oddělení koncepcí, ke strategii rozvoje malých a středních podniků v ČR s cílem předat arménské delegaci české zkušenosti s touto oblastí a podpořit rozvoj podnikatelského prostředí v Arménii.

Letošní zasedání Komise se zaměřilo na problematiku odpadového hospodářství, proto měla arménská delegace v rámci odpoledního programu možnost setkat se s představiteli českých firem působících, mimo jiné, v oblasti zpracování odpadů (Elektromontáže Sýkora, Reflex Zlín, MEVA, Bluetech, ProPelety, AgroEko, Tedom).

Díky společnosti Market Connect získala arménská delegace přehled o vývoji a současném stavu odpadového hospodářství v ČR, včetně nakládání s komunálním odpadem a třídění odpadu. Součástí programu Komise byla také návštěva jedné z nejmodernějších spaloven odpadu v Evropě – pražské ZEVO Malešice. Arménská delegace si tak měla možnost prohlédnout jednu z prezentovaných technologií v praxi.

Následující den, ve čtvrtek 20. prosince, pak proběhlo Plenární zasedání, kde Komise zhodnotila aktuální vývoj a perspektivy obchodní a ekonomické spolupráce mezi oběma státy a definovala prioritní oblasti hospodářské spolupráce pro nejbližší období (obchod, průmysl a investice; energetika; životní prostředí; zemědělství a potravinářství; věda, výzkum a inovace; služby a IT sektor; technická normalizace, metrologie a zkušebnictví; spolupráce v oblasti dopravy; technická asistence v oblasti finanční spolupráce, a další).

Oba spolupředsedové následně podepsali závěrečný Protokol, ve kterém se odrazila spolupráce na bilaterální úrovni za uplynulý rok od posledního, tedy třetího zasedání. Páté zasedání by se mělo konat v roce 2019 v Jerevanu.

Fotografie poskytnuty MPO ČR.

Pravidelné novinky e-mailem