V příštích dvou letech plánuje Lotyšsko přilákat zahraniční investice ve výši 480 mil. eur

Pobaltský stát představuje projekt tzv. zeleného koridoru.

investment_567032503-120.jpgPodle strategie Lotyšské investiční a rozvojové agentury LIAA (Latvian Investment and Development Agency) se v období let 2021-2023 plánuje získat zahraničních investic ve výši 480 mil. eur a vytvořit nejméně 4500 nových pracovních míst. Agentura LIAA poukazuje na to, že aktivity k přilákání investorů budou podpořeny zavedením tzv. zeleného koridoru při realizaci strategicky důležitých investičních projektů. Koridor bude zahrnovat snižování administrativní zátěže zrychlením postupů v oblastech důležitých pro investory jako je migrace, územní plánování a získávání různých povolení a schválení. Lotyšské společnosti i zahraniční investoři budou moci požádat o zjednodušené postupy za stejných podmínek.

Podle návrhu připraveného agenturou LIAA, který má být předložen ke zvážení vládě během měsíce, budou mít na výhody zeleného koridoru nárok následující obory: bioekonomika, biomedicína a farmacie, fotonika, inteligentní materiály, inteligentní energie a mobilita, ICT a společnosti působící v odvětví mezinárodních obchodních služeb. K získání této státní podpory se podle připraveného návrhu budou podnikatelé muset zavázat ke splnění čtyř z pěti definovaných kritérií:

  • výše investice za období tří let nejméně 10 mil. eur,
  • v důsledku realizace investičního projektu počet plánovaných nových pracovních míst nejméně 100 (na území města Riga – nejméně 150 nových pracovních míst),
  • průměrný hrubý měsíční plat plánovaný podnikatelem pro zaměstnance nebude nižší než 2500 eur a počet nově vytvořených pracovních míst plánovaných v důsledku realizace investičního projektu nejméně 50 nových pracovních míst,
  • plánovaný objem vývozu zboží nebo služeb více než 500 tisíc eur ročně,
  • výše investic plánovaných podnikatelem do výzkumu, vývoje a zlepšování kompetencí zaměstnanců nejméně 50 tisíc eur ročně.

„V době, kdy země světa bojují s následky pandemie covid-19 je strategicky důležité přemýšlet o perspektivách dlouhodobého rozvoje národního hospodářství. Spolu s LIAA, která hraje důležitou roli při získávání zahraničních investic, jsme zahájili iniciativu na zavedení zeleného koridoru pro rozsáhlé investice v prioritních oblastech. Tato iniciativa významně zlepší nabídku Lotyšska strategickým investorům a sníží současné administrativní překážky. V oblasti získávání investic se zrychlí ekonomický tok, což zvýší celkovou výši investic a vytvoří několik tisíc nových pracovních míst s vysokou přidanou hodnotou pro naše občany,“ dodává ministr hospodářství Jānis Vitenbergs.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Pobaltí. 
Zdroj: Dienas Bizness, 15.1.2020
• Oblasti podnikání: Investice
• Teritorium: Lotyšsko