V roce 2018 dovezla Ukrajina antracit z Ruska za 387,3 milionu dolarů.

Dovoz antracitu z Ruska v roce 2018 činil 3,6 mil. tun (podíl na celkovém dovozu toho druhu uhlí – 93,6 %) na částku ve výši 387,3 mil. USD, dovoz bituminózní (tvrdého) uhlí, včetně koksovatelného uhlí – 11,3 mil. tun (podíl na celkovém dovozu této komodity – 66,1 %) v hodnotě 1,4 mld. USD. Dovoz ostatních druhů uhlí činil 20,8 tis. t (podíl na celkovém dovozu této komodity – 6,3 %) v hodnotě 2,433 mil. USD.
Podle usnesení vlády Ruské federace ze dne 18. dubna č. 460-25 zakázala RF od 1. června 2019 vývoz antracitu a všech druhů koksovatelného uhlí na Ukrajinu.
Toto rozhodnutí ohrožuje fungování celého koksochemického a metalurgického odvětví na Ukrajině, jelikož dodávky uhlí z RF pro výrobní potřeby místních závodů činí přes 50 %. Ukrajinští odborníci mají však na situaci optimistický výhled, jelikož na straně druhé musí ruské uhelné podniky tyto objemy někam prodat a jelikož se jedná o významné dodávky, tak se jejich diversifikaci nepodaří vyřešit tak rychle. Proto předpokládají, že se dodávky uhlí z RF nepřeruší, budou se ale udělovat na  tzv. speciální povolení, a to buď prostřednictvím velkoobchodních společností, nebo přes území jiných států, což bude znamenat zvýšení nákladů pro ukrajinské hutní společnosti, ale nicméně se výrobní procesy nezastaví.


  • Země: UA – Ukrajina
  • Datum zveřejnění: 25.04.2019

Zdroj: https://gmk.center 
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Kyjevě.

Souborové přílohy

• Teritorium: Evropa | Ukrajina | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme