V roce 2020 se tok přímých zahraničních investic do ekonomiky Kazachstánu snížil o třetinu

„Přilákat investory do klíčových sektorů domácí ekonomiky je základem úspěšného rozvoje země.“ uvedla zástupkyně Kazašského parlamentu Dariga Nazarbayeva.

Ve světle pandemie a globální ekonomické recese se konkurence mezi státy v získávání investic zvyšuje, investiční klima země hraje klíčovou roli,“ dodala Nazarbayeva.


Nazarbayeva připomněla, že za účelem zlepšení investičního prostředí v roce 2017 byla vypracována národní investiční strategie na období let 2018-2022. Stát jako celek navíc přijímá řadu komplexních opatření ke zlepšení investičního klimatu.

Současně se podle informací ministerstva zahraničních věcí Republiky Kazachstán v roce 2020 tok přímých zahraničních investic do ekonomiky země snížil o 30 %. Otázky zlepšování investičního klimatu zůstávají aktuální.

Zdroj: Centrum obchodní informace kapitál, www.kapital.kz

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Kazachstán.




• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Investice
• Teritorium: Asie | Kazachstán | Zahraničí