V roce 2020 v Kolumbii bylo vytvořeno 124 044 pracovních míst v oblasti životního prostředí

Kolumbijský statistický úřad (DANE) zveřejnil čtvrtou zprávu o cirkulární ekonomice, kterou vypracoval společně s Institutem pro výzkum moří a pobřeží José Benito Vives de Andréis (Invemar) a Institutem hydrologie, meteorologie a environmentálních studií (Ideam).

Zpráva hodnotí, jak blízko je země k dosažení cílů být cirkulární ekonomikou. Ze zprávy vyplývá, že v roce 2020 i přes pandemická opatření bylo v Kolumbii vytvořeno 124 044 environmentálních pracovních míst, která zahrnují všechny činnosti, jež snižují tlak na přírodní zdroje, jejich ochranu a jejich udržitelné využívání v průběhu celého výrobního procesu.

Ilustrační fotografie

Ministerstvo práce pak dál specifikuje pracovní místa, která zohledňují blahobyt pracovníků, což zahrnuje spravedlivou odměnu, zaručená pracovní práva a sociální ochranu. Téměř 28 tisíc pracovních míst je věnováno ochraně ovzduší, klimatu, odpadním vodám a nakládání s odpady. Třicet devět procent, což odpovídá 22 tisícům pracovním místům, je v oblasti vzdělávání, životního prostředí a řízení přírodních zdrojů.

Zpráva o cirkulární ekonomice odhalila, že z hlediska ekonomické váhy činností v oblasti životního prostředí je třeba udělat větší pokrok. V loňském roce se snížil podíl vládních výdajů na aktivity v otázce ochrany životního prostředí a také příspěvek z ekologických daní.

Revoluce proti plastům. Startup Refork vyvinul rozložitelné příbory

Další pokrok je nutný v oblastí třídění odpadu. Například v roce 2020 třídila odpad necelá polovina kolumbijských domácností. Zatímco jednoduchá opatření na úsporu energie přijímá více než 80 % domácností, počet domácností, které šetří vodou, se oproti roku 2019 dokonce snížil.

Na druhou stranu jeden z nejzajímavějších závěrů vyplývá ze stavebnictví. Podle statistik DANE v první polovině letošního roku 43 % nových budov po výstavbě realizovalo energeticky úsporné systémy, jako jsou osvětlení a přirozené větrání.

Zdroje: portafolio.co, larepublica.co
Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Kolumbie.

• Teritorium: Amerika | Kolumbie | Zahraničí