Zdroj: CzechTrade

V roce 2021 se rakouské HDP zotavovalo po historickém propadu v letech koronaviru

Po historickém propadu způsobeném koronakrizí rostl rakouský hospodářský výkon v roce 2021 stabilně. Reálný HDP stoupl o 4,6 % a dosáhl 97,8 % předkrizové úrovně roku 2019 v reálných hodnotách.

Výrobní sektor vzrostl o 6,6 %, především díky výrobě (nárůst o 9,5 %). Růst ve stavebnictví činil 2,6 %.

Ilustrační fotografie

Sektor služeb zaznamenal celkový nárůst o 2,9 %, přičemž vzdělávání, zdravotní a sociální služby zvýšily svůj hospodářský výkon o 6,6 % a ostatní ekonomické služby vzrostly o 6,8 %. Obchod se zvýšil o 3,7 % a sektor ubytování a gastronomie zaznamenal výrazný pokles o 13,2 %.

Jak se na českém sklářství podepsala pandemie?

Hnací silou jsou spotřebitelské výdaje

Spotřebitelské výdaje se vyvíjely paralelně s hospodářským růstem a vzrostly o 4,8 %. „Hnací silou růstu však byla především vládní spotřeba, která se reálně zvýšila o 7,8 %,“ uvádí rakouský statistický úřad Statistik Austria. Spotřebitelské výdaje domácností vzrostly pouze o 3,6 %. Důvodem je prudký pokles výdajů v oblasti gastronomie a ubytování. Statistik Austria jej vysvětluje silnou zimní sezónou 2019/2020, kterou nebylo možné v následující sezóně opakovat kvůli lockdownu.

I investiční aktivita se v roce 2021 zvýšila. Poptávka po zlatých mincích a slitcích způsobila zvýšení jejich ceny o 126,4 %. Podíl hrubých investic však podle Statistik Austria zůstává nízký. Výrazně vzrostla poptávka po dlouhodobém majetku, zejména po strojích a zařízeních, následovaná investicemi do stavebnictví.

Vývoz zboží stoupl o 12,9 % a dovoz o 14,2 %. Kvůli pandemii koronaviru se vývoz v sektoru služeb zvýšil o 1,3 %, zatímco dovoz vzrostl o 12,2 %.

Rakušané v roce 2021 odpracovali 5,84 miliardy pracovních hodin. To je o 5,5 % více než v předchozím roce. Počet pracovních míst stoupl o 2,2 % na přibližně 4,84 milionu, čímž o 0,4 % překonal předkrizovou úroveň roku 2019. Podle Statistik Austria vzrostly mzdy a platy o 4,7 %, čistá mzda a plat se zvýšily v průměru o 4,0 %.

Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Rakousko. 
Zdroj: Die Presse

• Oblasti podnikání: Obchod
• Teritorium: Evropa | Rakousko | Zahraničí

Doporučujeme