V roce 2050 hrozí nedostatek vody 27 milionům obyvatel Španělska

Nedostatek vody způsobený změnou klimatu, deficit strukturálních investic v tomto odvětví a nedostatečné přizpůsobením se evropským předpisům představují výzvu pro španělské společnosti a orgány veřejné správy.

Zástupci sektoru se sešli 25. listopadu k diskusi pojmenované Realita a budoucnost vodního sektoru ve Španělsku. Výchozím bodem pro toto setkání je skutečnost, že Španělsko je třetí zemí v Evropě s nejvyšším nedostatkem vody. Celých 70 % jeho území je ohroženo desertifikací a 27 milionů Španělů bude v roce 2050 ohroženo nedostatkem vody.

Ilustrační fotografie

Podle prezidenta SEOPAN Juliána Núñeze jsou jednou z příčin neefektivní zastaralé kanalizační infrastruktury a zásobovací sítě, které jsou zodpovědné za ztrátu 16 litrů vody z každých 100 dodaných.

Řečníci se shodli na potřebě podpořit účast společností v tomto odvětví. Na schůzi bylo zmíněno, že Španělsko bude muset v letech 2020 až 2030 investovat kolem 25 milionů do čištění odpadních vod a pitné vody, aby zajistilo a udrželo soulad se směrnicí. Cíl představuje navýšení investic o 49 % oproti současnému stavu. 

Pro společnosti podnikající v oboru vodohospodářství se otevírají nové exportní příležitosti. Španělská kancelář agentury CzechTrade je zájemcům o další informace plně k dispozici.

Zdroj: ElMundo.es
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře agentury CzechTrade Španělsko.

• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Investice | Voda, odpady a životní prostředí
• Teritorium: Evropa | Španělsko | Zahraničí