V Salvadoru chtějí začít pracovat se na novém plánu rozvoje přístavů

Plánuje se aktualizace hlavního plánu rozvoje přístavu v Salvadoru, který připravilo Ministerstvo oceánů a rybolovu Korejské republiky pro Výkonnou přístavní komisi Salvadoru (CEPA).

Oddělení pro zadávání zakázek Rozvojového programu OSN zveřejnilo na konci června na svém portálu zakázku pro konzultační společnosti na přepracování aktuálního plánu rozvoje salvadorských přístavů, zejména tak zlepšení infrastruktury přístavu Acajutla, na pobřeží Tichého oceánu.

Současná vláda chce aktualizovat aktuální plán, protože zcela nereaguje na vizi rozvoje přístavu ani na mezinárodní konkurenceschopnost přístavu Acajutle. V roce 2018 byl předložen závěr studie, kterou pro CEPA realizovala korejská firma DY Engineering. Studie zjistila, že v přístavu Acajutla je potřebné vybudovat až tři další přístaviště, aby byl schopný reagovat na předpokládaný nárůst nákladu.

Prozatím má tento přístav tři mola. Úprava a rozšíření terminálu by podle scénářů naznačených poradenskou společností znamenalo investici více než 158 milionů dolarů. Projekce zahrnují tři scénáře: konzervativní, neutrální a optimistický. V případě Acajutly by do roku 2030 mohl přístav přijat mezi 472 000 TEU (jednotka odpovídající 6metrovému kontejneru) a 550 000 TEU v kontejnerovém nákladu.

Obecně platí, že projekce se pohybuje mezi 970 000 a 1,2 milionu tun nákladu. U pevného hromadného nákladu se odhaduje, že dosáhne 3 a 3,4 miliony tun. Podle odhadů DY Engineering do roku 2040 by kapalný náklad mohl být v rozmezí 790 000 až 875 000 tun. Na to, aby bylo možné reagovat na nárůst provozu přístavu, by muselo dojít k zefektivnění využívání přístavu a vybudování nové infrastruktury. Korejská společnost navrhla vybudovat kotviště pro běžný náklad, jeden pro kontejnery a druhý pro volně ložený náklad, a to do roku 2035. 

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexico City
Zdroj: El Economista 
• Témata: Zahraniční obchod
• Teritorium: Salvador