Ekonomickou krizí jsou v Srbsku nejvíce zasaženy malé podniky do 10 zaměstnanců

Více než polovina firem v Srbsku – konkrétně 54 % – uvádí, že krize způsobená epidemií covid-19 měla velký vliv na jejich finanční kondici. 40 % odhaduje vliv jako středně veliký, přičemž malé podniky do 10 zaměstnanců jsou nejvíce zasaženou skupinou. Tato data uveřejnila Srbská unie zaměstnavatelů (Unija Poslodavaca Srbije).

Nejmenší odolnost vůči následkům ekonomické krize vyvolané zastavením globální ekonomiky a uzavření hranic měly v Srbsku podniky do 10 zaměstnanců především v odvětví textilního průmyslu, transportu, pohostinství a provozovatelé hotelů. 17 % zaměstnavatelů ze zmíněných sektorů uvažuje o zavření podniku, zejména pak s odůvodněním pomalé obnovy cestovního ruchu a nemožnosti dlouhodobých investic.

V Srbsku se stát, na rozdíl od jiných zemí v regionu, nezaručil za úvěry, které měly pokrýt finanční výpadek firem v oblasti cestovního ruchu a pohostinství. Ředitel Srbské Unie Zaměstnavatelů Srđan Drobnjaković se domnívá, že podnikatelům v zasažených odvětvích by nyní pomohlo odložení platby DPH, zvýšení likvidity firem a zjednodušení podmínek pro dovoz a vývoz zboží do zahraničí. 

Sekundární sféra ekonomiky – zpracovatelský průmysl zůstal v Srbsku v provozu i během ekonomické krize díky zvýšenému důrazu na dodržování hygienických podmínek, zkracování směn a v případě administrativních pracovníků i zavedení režimu Home Office. V tomto směru je nejpostiženější již zmíněný textilní průmysl, a to zejména kvůli výpadkům v zásobování a nízké poptávce. 

Zdroj: biznis.rs
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Bělehradě.

Pravidelné novinky e-mailem