Ve Francii na konci třetího čtvrtletí 2021 vzrostla zaměstnanost

K růstu zaměstnanosti přispěly především sektor služeb očištěný o sezónní práce, kde byl nárůst o 118 000 čistých pracovních míst, a dále stavebnictví s přírůstkem 62 700 dodatečných pracovních míst.

Podle údajů francouzského statistického úřadu Insee překročila zaměstnanost ve třetím čtvrtletí ve Francii předkrizovou úroveň. Pouze v průmyslovém odvětví se tento nárůst neprojevil. 

Ilustrační fotografie

Podle odhadu Insee se počet zaměstnanců v soukromém sektoru na konci září opět zvýšil, tak jak jako tomu bylo již v předcházejících dvou čtvrtletích a na konci roku 2019. Jejich počet překročil předkrizovou úroveň o 185 600 pracovních míst. K tomuto růstu přispěly především sektor služeb očištěný o sezónní práce a stavebnictví. Průmysl je jediným odvětvím, jehož pracovní síla se ještě nevrátila na úroveň před krizí. Od konce roku 2019 ztratil 45 100 pracovních míst. To znamená pokles o 1,4 procenta.

Zdroj: Usine Nouvelle
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Francie.

• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Vzdělávání, lidské zdroje
• Teritorium: Evropa | Francie | Zahraničí