Ve Francii opět vznikají nové výrobní provozy

Ve Francii otevírá více než dvakrát tolik průmyslových areálů oproti těm, které byly uzavřeny. Nejvíce projektů je ve strojírenství, energetice, životním prostředí a v potravinářství.

Ve Francii bylo otevřeno více výrobních provozů, než kolik jich svou činnost ukončilo. Od 1. ledna do 18. listopadu 2021 bylo ve Francii zaregistrováno 53 nových průmyslových podniků.

Ilustrační fotografie

Poté co v loňském roce bylo velké množství továren nuceno ukončit svoji činnost, nastává situace, kdy se ve Francii otevírá více než dvakrát tolik průmyslových areálů oproti těm, které byly uzavřeny.

Tyto nové závody zahrnují především výrobní jednotky, ale také logistické platformy a výzkumná a vývojová centra. Kromě toho došlo k 31 rozšířením a 25 modernizacím stávajících výrobních zařízení.

Tyto informace jsou v souladu se studií společnosti Ancoris, která v první polovině roku 2021 identifikovala 192 projektů na zřízení nových průmyslových objektů, tj. o 84 % více než v roce 2020. Z těchto 192 projektů je 19 % ve strojírenství, 16 % v energetice a životním prostředí a 10 % v potravinářství.

Odkaz Bati žije, exportéři zavádějí jeho systém vedení firmy

V září ministerstvo hospodářství rovněž uvedlo, že v rámci plánu France Relance, který počítá s celkovou podporou 35 miliard eur pro průmysl (včetně 10 miliard na snížení daní z výroby), již bylo vynaloženo na podporu 2,9 miliardy eur. To umožnilo dosáhnout pákového efektu ve výši 14,2 miliardy eur v produktivních investicích.

Další informace ministerstva hospodářství uvádí, že „třetina průmyslových podniků dostala podporu, aby přemístila nebo rozvíjela své aktivity ve Francii, modernizovala a digitalizovala výrobu nebo dekarbonizovala svou výrobu“.

Zahraniční kancelář CzechTrade ve Francii bude v roce 2021 organizovat společný stánek českých dodavatelů strojírenských subdodávek na veletrhu Global Industrie 2022 a reaguje tak na zvětšující se poptávku po subdodávkách ze strany francouzských výrobních podniků.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade ve Francii.
Zdroj: BFM Business

• Témata: Ekonomika ve světě
• Teritorium: Evropa | Francie | Zahraničí