Veletrh NěftěGaz se letos v dubnu bude konat v Rusku tradičním způsobem

Na veletrh mezinárodního formátu se sjíždějí vystavovatelé z celého světa. Zahraniční kancelář CzechTrade Moskva organizuje na této prestižní výstavě pravidelně společnou expozici českých firem.

Veletržní správa letos připravuje návrat ke standardnímu formátu v areálu moskevského výstavního kompelxu ExpoCentr v termínu 26. až 29. dubna.

Samozřejmostí při konání všech hromadných akcí je, že pořadatelé i návštěvníci budou dodržovat přijatá protiepidemiologická opatření, tj. v uzavřených prostorách mít nasazenou roušku, obsazenost akcí může být nejvíce 50 % celkové kapacity, dodržovat nařízené rozestupy a podobně. Organizátoři se s úkoly vypořádali a odbornou veřejností tolik očekávaný veletrh NěgtěGaz se uskuteční v prezenční formě již na konci dubna.

Zahraniční návštěvníci a vystavovatelé mají cestu obtížnější, neboť hranice Ruska zůstávají pro běžnou turistiku i obchod uzavřené. Nicméně firmy, které v Rusku nemají své vlastní entity mohou na akci vyslat pracovníky s ruským státním občanstvím nebo obchodní partnery, distributory či dealery přímo z teritoria.

Jednou z kategorií osob, kterým je umožněn vstup do federace, jsou vysoce kvalifikovaní specialisté (tzv. VKS) a odborníci, kteří se podílejí na montážích a opravách technologických zařízení dodaných ze zahraničí při realizaci projektů na území Ruska. Tato skupina žadatelů o vstup na území země musí postupovat podle pravidel stanovených ruskými orgány. Pro bližší informace sledujte stránky Ministerstva zahraničních věcí.

Zájemci o účast na veletrhu NěgtěGaz mohou kontaktovat pracovníky CzechTrade v Moskvě, mailové spojení je moscow@czechtrade.cz.

Zpracoval: kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Rusko se sídlem v Moskvě
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Energetika | Nerostné suroviny a polotovary
• Teritorium: Evropa | Rusko | Zahraničí