Veletrhy v Rusku probíhají již ve standardním formátu, možnost účasti českých firem

Zlepšení epidemiologické situace na celém území Ruska vede k pozvolnému uvolňování dříve přijatých opatření. Jedním z nich je i možnost pořádání veletrhů, výstav, konferenčních akcí a podobně.

Samozřejmě při konání všech těchto aktivit musí pořadatelé a návštěvníci nadále dodržovat dříve přijatá protiepidemiologická opatření, tj. v uzavřených prostorách mít nasazenou roušku, obsazenost akcí může být nejvíce 50 % celkové kapacity, dodržovat rozestupy atd.

Nicméně to nebrání pořadatelům, aby po delší době přistoupili k realizaci odkládaných akcí. Pro potenciální zahraniční účastníky zůstává ovšem účast na těchto akcích problematičtější, kvůli stále uzavřeným státním hranicím Ruska pro běžnou turistiku i obchodní cesty.

Zahraniční firmy, které v Rusku nemají své entity, řeší tuto situaci vysláním pracovníky, kteří mají ruské státní občanství nebo své obchodní partnery, distributory, dealery přímo v teritoriu.

Jednou z kategorií osob, kterým je umožněn vstup do federace, jsou vysoce kvalifikovaní specialisté (tzv. VKS) a odborníci podílející se na montážích a opravách technologických zařízení dodaných ze zahraničí, při realizaci projektů na území země. Tato skupina žadatelů o vstup na území Ruska musí postupovat podle pravidel stanovených ruskými orgány, podrobněji na webu MZV.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Rusko se sídlem v Moskvě.
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Obchod | Služby
• Teritorium: Evropa | Rusko | Zahraničí