Velká Británie je po USA druhým největším vývozcem v obranném a bezpečnostním sektoru

Britský obranný průmysl je pro ekonomiku země strategickým segmentem s velkou přidanou hodnotou, zajišťující kvalifikované pracovní pozice. Nabízí i příležitosti pro subdodavatele z kontinentální Evropy.

Data od Make UK a Raytheon UK ukazují, že obranný průmysl, který zahrnuje také aerospace, je zodpovědný za přibližně 5% podíl z celkové britské výrobní aktivity. Segment tak přímo i nepřímo podporuje 207 000 pracovních pozic.

Až 97 % firem v tomto sektoru, včetně dodavatelského řetězce, jsou malé a střední firmy a většina z nich sídlí na severu Anglie a ve Skotsku. Toto jsou tradičně regiony s vyšší nezaměstnaností a nižší životní úrovní v porovnání s jihem země. Právě obranný sektor tedy přispívá k částečnému vyrovnání těchto regionálních rozdílů.

Obranný sektor je také zodpovědný za 21% podíl investic do výzkumu a vývoje. Tomu také napomáhá rozpočet pro R&D, který je v obranném sektoru v rámci členů NATO druhým nejvyšším po USA.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Spojené království.

Zdroj: Aero Mag
• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Obranný průmysl
• Teritorium: Evropa | Velká Británie | Zahraničí