Velmi dobré perspektivy pro stavební sektor v SAE

Většina stavebních firem v SAE má optimistické vyhlídky růstu stavebního sektoru v SAE. Jeho růst by měl činit 6 % – 10 %

Dle průzkumu společnosti KPMG plných 54 % stavebních firem v SAE má optimistické vyhlídky růstu stavebního sektoru v SAE na nadcházející období pěti let. Význam přikládají novým stavebním technologiím a materiálům, tak i veřejnému zájmu v SAE o stavební sektor. Odpborníci v sektoru jsou však rozděleni v očekávání, zda realizované projekty budou realizovány včas a za deklarované náklady. Obavy pramení však právě z možného zásahu veřejného sektoru do realizovaných projektů a jejich propojení.
Ovšem s ohledem na skutečnost, že stavební sektor je životně důležitý pro ekonomiku SAE, je velmi významné vědět, že očekávání růstu dosahuje až dvoujiceférného čísla. Bude však nutné, aby stavební firmy pružně reagovaly na očekávání veřejného sektoru, implemetnaci nových technologických procesů a používání nových materiálů, včetně adekvátního přístupu k pracovní síle tak, aby byly náležitě připraveny na budoucí výzvy.
Pokud jde o inovativní, moderní techlologie, jedná se předně o 3D tisk, autonomní stavební stroje, umělou inteligenci a automatizaci. Více jak 80 % firem vidí v následujících deseti letech velký potenciál v modulární digitiální výrobě a použití robotů.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade v Dubaji
Zdroj: https://www.arabianbusiness.com

Pravidelné novinky e-mailem