Většina zákazníků v Číně používá při platbě skenování QR kódu

Rychlý rozvoj moderních technologií se projevuje v každodenním životě čínských zákazníků. Ti pro své platby používají stále více naskenování QR kódu. Za minulý rok se jednalo o 85 % všech zákazníků, kteří platí naskenováním QR kódu na svém telefonu.

Rychlý rozvoj moderních technologií se projevuje v každodenním životě čínských zákazníků, kteří pro své platby používají stále více QR kód. Za minulý rok se jednalo o 85 % všech zákazníků, kteří platí naskenováním QR kódu na svém telefonu.

Podle průzkumu 98 % respondentů považuje mobilní platby přes QR kód jako nejběžnější platební metodu, což je o 5 % více než v roce 2019. Čínští zákazníci používají mobilní placení přes QR kód průměrně třikrát za den. Ti, kteří používají mobilní placení vícekrát než třikrát za den, zvýšili svůj podíl o 11 % oproti roku 2019. 25 % z nich platí dokonce vícekrát než pětkrát za den. Hlavním důvodem využívání této formy placení je pohodlnost, zvyk a různé prodejní propagační akce. 

Tento způsob placení rovněž rychle rozvíjí i nové obchodní modely, takže skenování QR kódu pro platby se rozšířilo i na nákup čerstvých potravin, livestreamingu, i za zdravotní péči. Okolo 30 % respondentů potvrdilo, že nakupují produkty každodenní potřeby přes livestreaming kanály. Platit naskenováním QR kódu je v Číně nyní zcela běžné i v malých obchodech, u pouličních prodejců nebo na trzích s čerstvou zeleninou a ovocem.

Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Čína, Šanghaj.
• Oblasti podnikání: Maloobchod | Obchod
• Teritorium: Asie | Čína | Zahraničí