Více než pětina japonského exportu loni mířila do Číny

Nejvíce loňského exportu z Japonska zamířilo po dvouleté nadvládě USA do Číny. Rostla především poptávka po automobilech a kartónu.

Dle statistik japonského ministerstva financí zamířilo v roce 2020 z Japonska do Číny zboží o celkové hodnotě 15,08 bil. JPY (22 % z veškerého exportu), čímž mimo jiné došlo poprvé k překonání 20% podílu na objemu veškerého japonského vývozu. Ten se sice kvůli pandemií zapříčiněné nízké poptávce v USA a Evropě propadl o celkových 11,1 % na 68,4 bil. JPY, export mířící do Číny nicméně sledoval opačný trend a vzrostl o 2,7 % oproti výsledkům za rok 2019.

Jedním z tahounů růstu byl japonský automobilový průmysl, kdy poptávka po osobních automobilech vzrostla meziročně o 15,9 % na 910,3 mld. JPY. Např. Toyota Motor zaznamenala při 1,79 mil. prodaných vozidlech růst o přibližně deset procent. Skokově vzrostl i export papíru, a to především díky zájmu o japonský kartón, jehož vývoz při objemu 880 tisíc tun stoupl o 93 procent. 

Hlad po kartónu úzce souvisí s úplným zákazem dovážení odpadu, jenž v Číně vstoupil v platnost k 1. lednu letošního roku. Ten dopadl i na sběrový papír, základní surovinu nezbytnou pro výrobu právě i nejrozšířenějšího obalového materiálu. V Číně běžně dostupný sběrový papír však kvůli vysokému procentu nečistot není pro výrobu kartónu vhodný a s vidinou jeho nedostatku, který reálně hrozil v souvislosti s úplným zastavením dovozu kvalitnějšího sběrného papíru, se čínští dodavatelé ve velkém předzásobili u zahraničních výrobců, z čehož ve velkém těžily právě i japonské společnosti.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade a CzechInvest Japonsko.
Zdroj: Nikkei Asia

• Oblasti podnikání: Automobilový průmysl | Papírenský průmysl
• Teritorium: Čína | Japonsko