Více žen na vedoucích pozicích v německých společnostech

Podíl žen na vedoucích pozicích německých společností loni prudce vzrostl. Nicméně více než 90 procent členů představenstva německých společností zůstávají nadále muži.

V představenstvech německých společností se něco děje. Podle zprávy německo-švédské nadace Allbright Foundation vzrostl podíl žen ve správních radách společností kótovaných na burze za posledních dvanáct měsíců výrazně rychleji, než se očekávalo.
Existuje jednoduchý důvod vysvětlující toto zvýšení – nadprůměrný počet mužů uvolnil v minulém roce své posty a v mnoha případech byli nahrazeni ženami. „Nyní je důležité tento jev ještě více rozebrat,“ uvádí generální ředitelé Allbright Wiebke Ankersen a Christian Berg a dodává „aby Německo konečně našlo cestu k mezinárodnímu standardu.“
V mezinárodním měřítku se mezera vůči vedoucím USA i nadále zvětšuje. Ve Spojených státech je v průměru více než jeden ze čtyř členů správní rady ve 30 největších společnostech žena – v Německu pouze asi jedna ze sedmi.
Ve většině společností, kde je kvóta pro ženy zavedena od roku 2016, je situace jiná. Místa, která se uvolní, musí být zaplněna ženami, dokud nebude jejich podíl v rámci představenstva alespoň 30 procent. Společnosti jsou tedy alespoň formálně povinny stanovit cíle pro obsazení funkcí správní rady.
Mezi společnosti, které vykazují nolový podíl žen v představenstvu, patří začínající on-line společnosti Hello Fresh, Zalando a Xing, půjčovna aut Sixt, výrobce brýlí Fielmann nebo Deutsche Wohnen.

Zdroj: www.spiegel.de
Vypracoval kolektív pracovníků ZK CzechTrade Düsseldorf.

Pravidelné novinky e-mailem