Vídeň chce upustit od masového turismu

Už ne Disneyland, ale nově město kongresů, které není metropolí o jedné čtvrti.

Vídeň nechce následovat další evropská města jako Benátky nebo Barcelona, pro jejichž obyvatele se stal příliv turistů velkou přítěží. Rakouskou metropoli navšívilo v loňském roce přes 7,5 milionů turistů z celého světa, kteří zde strávili dohromady přes 16,5 milionů nocí, což je nový rekord. Podle slov Vídeňského starosty Michaela Ludwiga bychom se měli přestat ptát, co Vídeň může udělat pro turisty, ale naopak co turisté můžou udělat pro Vídeň.
Pro následující roky byla Vídeňskou turistickou centrálou (Wien-Tourismus) proto vytvořena Strategie návštevnické ekonomiky 2025, která je zastřešena mottem „Shaping Vienna“. V praxi to bude znamenat snahu přilákat do Vídně konkrétní typy turistů, jako třeba kongresové návštěvníky, movitější turisty anebo příslušníky LGBT komunity.
Čistý obrat za přenocování činil za rok 2018 900 milionů euro a cílem je, aby do roku 2025 vzrostl o dvě třetiny na 1,5 miliardy euro.
Také by se měla zvýšit přímá a nepřímá přidaná hodnota cestovního ruchu, která v loňském roce dosáhla 4 miliard euro a do roku 2025 by měla být v ideálním případě o 50 % vyšší a atakovat 6miliardovou hranici.
Turisté se ponejvíce koncentrují hlavně v centru města, které se stává téměř čistě turistickou čtvrtí. Vídeňský starosta ale míní, že ve Vídni jsou další čtvrti, které stojí za návštěvu. Konkrétní destinace nejmenoval, ale velkou roli by měl hrát prostor kolem Dunaje, okolní lesy spolu s vinohrady, kulturou a nakupováním.
Poněkud ambiciozní se zdá být cíl donunit turisty změnit cestovní prostředek, díky kterému dorazí do Vídně za více ekoligičtější. V součané době 26 % návštěvníků přijede autem, 21 % vlakem a každý druhý letadlem. Vídeňské zastupitelstvo bude spolupracovat jak s rakouskými státními dráhami (ÖBB), tak i se soukromými dopravci, aby cestování vlakem bylo propagováno jako alternativa k cestě letadlem na kratší vzdálenosti. Současně si také přejí docílit, aby se poměr cest autem a vlakem do roku 2025 prohodil.
 
Zdroj: Die Presse, Statistik Austria
Zpracovla kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Vídeň
Pravidelné novinky e-mailem