Zdroj: CzechTrade

Vietnam má dobrou pozici pro výrobu vodíku

Vietnam má velký a rozmanitý průmysl obnovitelné energie, blízkost k hlavním dovozcům v asijsko-pacifickém regionu, silný potenciál obnovitelných zdrojů energie a nízká politická rizika.

Průmyslový rozvoj zeleného vodíku je správný směr pro Vietnam, co se týče energetické transformace a dosažení nulových emisí uhlíku do roku 2050, nicméně problémy přetrvávají.

Ilustrační fotografie

Vodík vyrobený elektrolýzou vody s využitím obnovitelné energie bude hrát důležitou roli při snižování emisí skleníkových plynů a dosažení nulové uhlíkové stopy, který svět a Vietnam sledují v souladu se závazky v COP26. Navíc zelený vodík dokáže uchovat čistou energii po dlouhou dobu, čímž zajistí energetickou bezpečnost. 

Vietnam má dobrou pozici pro produkci, ale pro zajištění úspěchu bude zásadní politika a partnerství. Technologie obnovitelných zdrojů energie, jako jsou větrná a solární energie, se v posledních letech silně rozvinuly, což otevírá nové příležitosti, jak rozvíjet průmysl zeleného vodíku.

Jak vypadá mistrovská židle? Přečtěte si o nábytkářské značce Master and Master

Země vyvíjejí vlastní strategie pro průmysl zeleného vodíku a stanovily si konkrétní střednědobé a dlouhodobé cíle a ambice na rozvoj domácího spotřebitelského trhu. Dovážet vodík ze sousedních zemí a regionu plánují také Japonsko, Jižní Korea, Německo a země EU.

Vietnam má zdroje pro solární a větrnou energii na souši i na moři. Potenciál vyrábět zelený vodík pro domácnosti i průmysl je obrovský. Faktory, kterým Vietnam musí čelit při výrobě vodíku, jsou omezená dostupnost půdy při srovnání s jinými exportéry, jakými jsou Austrálie, Chile nebo Maroko, dále nižší kvalita zdrojů, větší geografická vzdálenost od EU, tedy vyšší náklady na přepravu vodíku, a vyšší kapitálové náklady.

Proto jsou politiky a partnerství Vietnamu zásadní pro úspěch. Vietnam hledá strategická partnerství s hlavními dovážejícími zeměmi (Japonsko a Německo). Čekají ho úkoly jako zavedení příznivých daňových a fiskálních pravidel pro výrobu, zavedení výkupních cen pro výrobu zeleného vodíku dodávaného do sítě zemního plynu. Dále vypracovat monitorovací a certifikační protokoly pro zajištění souladu s mezinárodními standardy, založit průmyslový klastr určený pro výrobu a výzkum vodíku.

Vietnamu bylo doporučeno zavést normy pro zavedení zeleného vodíku do infrastruktury zemního plynu, poskytnout fiskální pobídky pro průmysl, aby spotřeba přešla od vodíku nebo čpavku na zelený vodík, zavést politiky na podporu používání zeleného vodíku v klíčových odvětvích, jako je lodní doprava, a zavést nacenění uhlíku, které pomáhá zvýšit konkurenceschopnost zeleného vodíku oproti šedému vodíku.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Vietnam. 
Zdroj: vietnamnews.vn

• Oblasti podnikání: Energetika
• Teritorium: Asie | Vietnam | Zahraničí

Doporučujeme