Vietnam podstupuje řadu reforem za účelem rozvoje strategických odvětví

Rozvoj strategických odvětví hraje důležitou roli v procesu industrializace a modernizace v každém státě, zejména v rozvojových zemích, jako je Vietnam.

Domácí kapacity výroby pomocných produktů se v poslední době významně zlepšily, čímž došlo k uspokojení 30–35 % poptávky po součástkách v rámci elektronického průmyslu a asi 40 % elektronických komponentů v automobilovém a motocyklovém průmyslu. Zejména výroba a montáž automobilů zaznamenala vysokou míru lokalizace, především v oblasti specializovaných vozů. Tato oblast překonala několik strategických cílů a stanovených plánů, přičemž došlo k podstatnému uspokojení domácího trhu. Například u sedmitunových nákladních automobilů činí míra lokalizace 55 %, což vedlo k nasycení 70 % poptávky. U osobních automobilů s 10 nebo více sedadly dosáhla míra lokalizace hodnoty 40 % a poptávka byla z 90 % saturována.

Řada vietnamských společností ze strategických odvětví disponuje solidními kapacitami ve výrobě specializovaných komponentů a forem na výrobu součástek pro jízdní kola a motocykly, standardních mechanických součástek, elektrických kabelů, plastově-technických pryžových dílů a pneumatik všeho druhu. Tyto výrobky uspokojily domácí poptávku a byly vyvezeny do zemí celého světa. Navzdory jejich výraznému pokroku v posledních letech vietnamské společnosti ze strategických odvětví dosud nenaplnily všechna očekávání. Dosažení cílů vyžaduje nové vhodné mechanismy a politiky včetně kolektivních a účinných opatření na podporu jejich rozvoje.

Jednotlivé kroky v rámci rozvoje strategických odvětví
Vzhledem ke stanovení strategických odvětví jako rozhodujících faktorů při změně ekonomické struktury, zlepšení produktivity práce a zvýšení konkurenceschopnosti produkce předseda vlády schválil hlavní plán rozvoje těchto oborů do roku 2020 s pokračující vizí do roku 2030. Cílem Vietnamu je dosáhnout do roku 2020 vytvoření zhruba 1000 kvalifikovaných podniků na výrobu komponentů pro montážní a nadnárodní společnosti ve Vietnamu. Kromě toho se očekává, že strategické produkty se budou podílet na 70 % domácí produkce. 

K dosažení výše uvedeného cíle vláda dříve vydala Rozhodnutí č. 111/2015 / ND-CP o vývoji strategických odvětví spolu s rozhodnutím PM č. 68 / QD-TTg ze dne 18. ledna 2017, kterým se schvaluje program rozvoje na období 2016-2025. Byly zavedeny mechanismy a politiky podporující kvantitativní i kvalitativní růst firem včetně zvýšení jejich integrace v globálních výrobních řetězcích. Firmy ze strategických odvětví v současné době tvoří téměř 4,5 % z celkového počtu výrobních podniků a vytvářejí pracovní místa pro více než 600 000 zaměstnanců. Čisté příjmy těchto  vietnamských podniků se odhadují na 900 bilionů VND (zhruba 950 miliard CZK) ročně, což činí 11 % z celkových příjmů celého výrobního sektoru.

Zdroj: news.chinhphu.vn
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Ho Či Minově Městě

Pravidelné novinky e-mailem