Vietnamská vláda vypustila úvěrový balíček v hodnotě 250 bilionů VND

Firmám, jejichž produkce a obchodní aktivity byly ovlivněny aktuální pandemií COVID-19, byl přislíben úvěrový balíček v přepočtu zhruba za 275 miliard CZK. Z této částky budou vybrané firmy čerpat přidělené úvěry.

Místní média potvrdila, že premiér Nguyen Xuan Phuc vydal směrnici obsahující základní řešení, jak se vypořádat s obtížemi, kterým v tuto chvíli čelí mnohé společnosti z důvodu koronaviru. Požaduje, aby Vietnamská národní banka přímo řídila úvěrové instituce. Cílem je, aby firmy dokázaly uspokojit poptávku, aby došlo k zefektivnění schvalovacího procesu při žádosti o úvěr, možnosti přeložení termínů splátek, snížení úrokových sazeb a redukci servisních poplatků. To vše pro zasažené firmy.
Navíc by mělo v těchto firmách dojít ke snížení administrativních procedur a nákladů. Konkrétně Ministerstvo financí vyzvalo daňové a celní úřady k pozastavení namátkových kontrol do dotčených firem. Nicméně úřady musí zamezit možnému zneužití této situace. Premiér si dále vyžádal shrnutí nových poplatků pro dotčené firmy a průběžné výsledky zavedení těchto opatření. 
Ceny materiálů pro výrobu pod záštitou vlády nebudou zvýšeny v prvním a druhém kvartálu tohoto roku. Je nutné podpořit výrobní a obchodní aktivity, rychle zotavit turismus a letecký průmysl, zrychlit vyplácení investic a zlepšit podnikatelské prostředí. 
Problém s pracovníky by měl být efektivně vyřešen a mělo by dojít k posílení programu zaručující Vietnam jako bezpečnou destinaci pro turisty a investory.
Některé důležité dopravní projekty mohou být převedeny z formy partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem pouze do veřejných investičních modelů, jako je My Thuan-Can Tho dálnice nebo podprojekt Severojižní dálnice probíhající v letech 2017–2020. Příslušné orgány mohou zvážit zvolení nových investorů a dodavatelů pro tyto projekty, nicméně vše musí být v součinnosti s legislativou.
COVID-19 nadále pokračuje a značně ovlivňuje globální ekonomiku, přičemž zasahuje hlavní partnery Vietnamu. Proto premier vyzval ministerstva, úřady a další orgány, aby se soustředily na zamezení dalšího rozšíření viru, vypracovaly konkrétní a realizovatelná řešení pro odstranění překážek komplikující výrobu a obchod, zabezpečily veřejný blahobyt a vynaložily nejvyšší možné úsilí k dosažení socioekonomických cílů. Premiér na závěr požádal firmy a občany, aby nadále bojovali proti pandemii a podporovali rozvoj ekonomiky.

Zdroj: thesaigontimes.vn
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Ho Či Minově Městě

Pravidelné novinky e-mailem