Vietnamské MPO sestavuje specializované týmy pro implementaci EVFTA

Oddělení pro dovoz a vývoz v rámci vietnamského ministerstva průmyslu a obchodu zřídilo již pracovní skupiny pro implementaci Dohody o volném obchodu mezi EU a Vietnamem (EVFTA). Dojde k rozdělení 25 úkolů do 5 pracovních skupin.

První skupina zahrnuje vytváření a vydávání právních dokumentů. Podrobně se zaměří na vybudování oběžníku o pravidlech původu zboží v rámci dohody nebo studie a výměny s agenturami spojenými s EVFTA v zemích ASEANu a v Jižní Koreji za účelem zavedení společného mechanismu. První skupina bude také s Ministerstvem zemědělství a rozvoje venkova koordinovat proces certifikací rýže mířící do EU, aby mohla využívat preferenčních cel. Poslední část tvoří výzkum a vývoj předpisů pro renovované zboží.

Druhá skupina se zaměří na evropskou poptávku a spotřebitelské preference včetně vietnamské nabídky a výrobních kapacit místních firem. Na základě těchto faktorů dojde k selekci potencionálních produktů, které mají největší šanci uspět na evropském trhu a popohnat vietnamský export a úspěšně zahájit obchodní výměnu. 

Třetí skupina bude sledovat dovoz a vývoz vietnamského zboží na trh EU, aktualizovat nové regulace a opatření ze strany EU, která mohou mít vliv na místní vývoz, a podávat pravidelné zprávy, které budou hlídat efektivní využití Dohody a na jejichž základě se případně zajistí preventivní opatření.

Čtvrtá skupina bude mít na starosti aktualizace a propagaci dohody mezi místním organizacemi a podnikatelskými komunitami, aby pochopily výhody dohody a učinily co nejlepší přípravu při vstupu na evropský trh.

Poslední pátá pracovní skupina bude řídit státní systém certifikací původu zboží a boj proti jeho falešnému původu. Oddělení pro dovoz a vývoz zařídí vietnamským podnikům technickou podporu při implementaci a kontrole jednotlivých požadavků na kvalitu a původ zboží vstupující na evropský trh, aby byly ochráněny všechny společné zájmy. Zástupce ministerstva uvedl: „Abychom předešli podvodům s původem, zřídíme týmy, které budou přímo kontrolovat a ověřovat původ ve výrobním závodě podniku, aby došlo k zajištění standardů původu v rámci EVFTA.“

Zdroj: vietnamnews.vn
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Ho Či Minově Městě

Pravidelné novinky e-mailem