Vláda a koncesionáři cest se chystají zvýšit bezpečnost na chilských silnicích

Z iniciativy vlády vzešel projekt, v jehož rámci se soukromé společnosti provozující jednotlivé úseky silnic zavazují investovat 1 miliardu USD do zvýšení jejich bezpečnosti.

Impulsem pro uskutečnění jednání mezi zástupci Ministerstva veřejných prací, soukromých společností provozujících zpoplatněné silnice v Metropolitním regionu, policejních složek a Kanceláře pro prevenci zločinu byl nárůst ozbrojených přepadení a krádeží aut na cestách.

Santiago de Chile, Chile
Santiago de Chile, Chile

Společnosti, které silnice na základě udělených koncesí provozují, se prostřednictvím své asociace zavázaly v nadcházejících letech investovat 1 miliardu dolarů do prvků pasivní i aktivní ochrany. 

Konkrétně se jedná o umožnění carabineros zřízení 10 nových trvalých kontrolních stanovišť, zřízení šesti nových policejních hlídek, spuštění 800 bezpečnostních kamer a instalaci 20 nových systémů na automatickou detekci incidentů v místech, v nichž k trestným činům dochází nejčastěji. Největší důraz bude přitom kladen na krádeže aut a na vozidla bez poznávacích značek.

Asociace koncesionářů navíc v oficiálním prohlášení zdůrazňuje, že bezpečnost na silnicích je její priorita a dlouhodobě se o ni zasazuje například instalací moderního osvětlení, bezpečnostních kamer či čteček poznávacích značek.

Jihoameričané jsou posedlí krásou. Investují do ní navzdory krizi

Postavení soukromých společností provozujících jednotlivé úseky silnic je v Chile tradičně citlivým tématem, neboť prostřednictvím mýtných bran jsou za každý průjezd vybírány nemalé poplatky (ve městě v řádu stovek pesos, mimo město tisíců pesos) a pozice státu včetně jeho policejních složek je na těchto trasách značně omezena kupříkladu co se měření rychlosti týče.

Zprivatizovaná je drtivá většina hlavních silničních tahů; v Santiagu se jedná o celý městský okruh (hlavní společností je Costanera Norte), mimo Santiago je to dálnice Ruta 5, jež prochází celou zemí ze severu na jih a jež je rozdělená na 50-100 km dlouhé zpoplatněné úseky.

Kancelář CzechTrade Chile je připravena aktivně pomoci českým podnikatelům, kteří mají zájem o obchodní spolupráci s chilskými subjekty v oblasti silniční dopravy a příbuzných odvětví.

Zdroj: Diario Financiero
Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Chile.

• Oblasti podnikání: Doprava, logistika
• Teritorium: Amerika | Chile | Zahraničí