Vláda chce s plánem obřích investic „Francie 2030“ začít již v příštím roce

Plán počítá s investicemi ve výši 34 miliard eur během pěti let, z toho 3,5 miliardy eur v prvním roce. V roce 2022 budou investice přednostně podporovat zdravotnický průmysl, přičemž na podporu výroby biomedicíny je na příští rok plánováno 660 milionů eur. Celých 270 milionů eur půjde na elektromobily, 340 milionů eur na dekarbonizovaný vodík a 840 milionů eur je v příštím roce vyčleněno na podporu průmyslových start-upů a financování inovací.

Aby mohl být plán „Francie 2030“ schválen, předložila vláda již 2. listopadu tři pozměňovací návrhy k návrhu zákona o financích. Plán počítá s investicemi ve výši 34 miliard eur během pěti let, z toho 3,5 miliardy eur v prvním roce.

Ilustrační fotografie

Představení plánu musel Elysejský palác o několik týdnů odložit. Nepodařilo se dosáhnout shody na deseti konkrétních cílech, které mají být podpořeny.

Pokud chce vláda uvést co nejdříve do provozu svůj pilotní projekt průmyslové politiky pětiletky, nesmí již ztrácet čas.

Z 30 miliard eur dotací a čtyř miliard eur vlastního kapitálu plánovaných na rozvoj průmyslových odvětví v příštích pěti letech bude 3,5 miliardy eur k dispozici od roku 2022. Z rozpočtového hlediska nebude dopad tak vážný. Rozpočtový schodek zatíží 2,8 miliardy eur na dotacích – zbytek odpovídá kapitálovým příspěvkům podnikům.

Podle exekutivy by měl program „Francie 2030“ v roce 2022 přednostně podporovat zdravotnický průmysl, přičemž na podporu výroby biomedicíny je na příští rok plánováno 660 milionů eur. Dalších 270 milionů eur půjde na elektromobily, 340 milionů eur na dekarbonizovaný vodík a 840 milionů eur je v příštím roce vyčleněno na podporu průmyslových start-upů a financování inovací.

Podle jednoho z pozměňovacích návrhů předložených exekutivou by měla „Francie 2030“ podporovat financování projektů na zavádění nových inovací nebo industrializace, které už jsou ve svém vývoji dále než ty, které byly dosud z programu financovány. Právě 13 miliard by mělo být věnováno na průmyslové zavádění projektů, zejména prostřednictvím velkých projektů společného evropského zájmu.

Další podstatný rozdíl spočívá v tom, že „Francie 2030“ by měla směřovat alespoň 50 % finančních prostředků na nově vznikající aktéry, v zásadě na začínající podniky, malé a střední podniky nebo inovativní evropské technologické projekty, které jsou schopny výrazně pozvednout své odvětví. Pět miliard by mělo pomoci vzniku nových lídrů, zejména posílením jejich vlastního kapitálu. Současně by 15 až 30 % prostředků mělo být věnováno novým subjektům v odvětvích, kde již působí velké skupiny, jako je zelená chemie, elektromobily, letectví nebo elektronické čipy.

Podíl nově vstupujících by měl přesáhnout 50 % rozpočtů vyčleněných na nové jaderné reaktory, nové odpalovací zařízení satelitů, průmyslové roboty a lékařská zařízení.

Zdroj: Usine Nouvelle
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Francie.

• Teritorium: Evropa | Francie | Zahraničí