Vláda uzavře produkci zemního plynu v Groningenu v roce 2022

Co to způsobí a kolik to bude stát?

Vláda dne 10. září oficiálně schválila zákaz těžby zemního plynu v nejsevernější nizozemská povincii.
Po letošních zemětřeseních sice dolní komora slíbila podniknout zásadní kroky k omezení těžby a zamezení tak další přírodní katastrofy, ale stále s termínem splnění v daleké budoucnosti – ministerstvo ekonomických vztahů a klimatu (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat) v loňském roce oznámilo postupné snižování těžby a její definitivní zastavení na rok 2030.
Sněmovna zákaz považuje za důležitý krok v pomoci obnovy zeměstřesením postiženého regionu, nápravě škod a rekonstrukci poškozených budov a veřejných prostor. Jak sdělil ministr Eric Wiebes (VVD), k zásadnímu omezení průzkumných prací a těžby má dojít již nyní a k úplnému zastavení v roce 2022. Pole zemního plynu by pak měla být definitivně uzavřena v roce 2026.
Objem těžby by měl do roku 2020 klesnout na 11.8 miliard m3 – přesně pod hranici 12 miiliard, kterou odhadl Státní těžební inspekce (Staatstoezicht op de Mijnen, orgán Ministerstva ekonomických vztahů a klimatu) jako akceptovatelnou k zamezení dalšího zemětřesení.
Rychlé jednání poslanecké sněmovny obyvatele provincie sice překvapilo, v Den Haagu se k němu ale schylovalo již před prázdninami – vláda pociťovala nabývalý tlak z řad aktivistických skupiny, občanských sdružení a některých (i nezelených) poslanců a politických lobbistů. Každopádně vláda musí čelit problémům, který hraje klíčovou roli: peníze a dusík.
Uzavřením groningenských polí bude muset být zvýšen objem dováženého plynu do Nizozemska. Velké množství dováženého plynu – v přepočtu asi 240 malých nizozemských polí – má oproti tomu groeningskému vysokou výhřevnost a není vhodný pro nizozemské domácnosti a firmy. Bod výhřevnosti se snižuje právě přidáním dusíku. V loňském roce bylo takto zpracováno téměř 30 miliard m3 dovezeného plynu. Aby bylo možné vůbec falešný groningenský plyn zpracovat, je třeba dostatek dusíku – k tomuto účelu by měly být v roce 2022 postaveny velkokapacitní výrobny v provincii Drenthe.
Již v roce 2018 stanovilo ministerstvo ekonomických vztahů a klimatu deadline k nalezení alternativy k nízkovýhřevnímu dusíku – říjen 2022. Podle ministerstva budou muset ale průmysloví výrobci elektřiny ale náklady spojené s transformací hradit z větší části sami – to samozřejmě vyvolalo bouřlivou reakci ze strany energetických gigantů Uniper a ENECO, kteří plán považují za příliš nákladný a absolutně nepraktický.
Uzavření bolestivě zasáhne i státní pokladnu – očekává se již v příštím roce (tedy 2 roky před dedinitivním uzavřením) pokles výnosů ze zemního plynu o celých 400 milionů eur. Nadto, vláda bude muset uzavřít nové smlouvy s giganty jako Shell a ExxonMobil – pravděpodobně i se smluvními pokutami – a problémy pravděpodobně způsobí i spolumajitel plynových polí NAM.

Zdroj:  Financieele Dagblad, strana 1
Zhotovil kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Benelux.

Pravidelné novinky e-mailem