Vodíková strategie v Indii a mise českých firem

Výroba energetického vodíku se i v Indii stává středem energetických koncepcí udržitelného rozvoje a ochrany klimatu a také stojí v čele pozornosti energetických investorů.

Tento trend mohou využít i české firmy k nabídce technologií využívaných v oblasti využití vodíku při misi do Indie připravované na duben 2022 zahraniční kanceláří CzechTrade.

Ilustrační foto

Podobně jako v jiných zemích, které si uvědomují potřebu chránit životní prostředí a klima, je i Indie v popředí těchto snah. Premiér Nárendra Módi vyhlásil vodíkovou misi, která stanovuje rámce státní podpory a strategii při využívání vodíku pro energetické účely. Na světovém fóru v Glasgově India prohlásila, že v roce 2070 bude její ekonomika uhlíkově neutrální. Vedle toho zazněl i slib vytvořit energetický mix s podílem 50 % OZE do roku 2030.

Příležitostí se rychle chopily i energetické a developerské firmy, jako je například nadnárodní konglomerát Adani Group. Společnost sídlí ve státe Gudžarát, který jako první v Indii získal energetickou soběstačnost a již mnoho let elektřinu dodává do jiných svazových států. Adani Group zaměstnává více než 23 tisíc lidí při ročním obratu 15 miliard dolarů. Dceřiná společnost AGEL je vůbec největší světový solární developer. Do roku 2030 má společnost v plánu vybudovat energetickou kapacitu 45 GW z obnovitelných zdrojů.

Revoluce proti plastům. Startup Refork vyvinul rozložitelné příbory

Vedle investic v následující dekádě dosahujících 70 mld. USD chce společnost uvést na trh i nejlevnější vodík. Společnost je největším soukromým dodavatelem elektrické energie s 3% podílem na trhu, který chce do do roku 2030 navýšit na rovných 30 procent. Jako největší světový solární developer si může firma dovolit předkládat takto vysoké cíle, protože pro výrobu vodíku má dostatečné zdroje, které ještě navyšuje.

Vlastník energetického impéria Adani Group pan Gautam Adani prohlásil, že udržitelnost ekonomik a klimatu znamená vstoupit na trh s novými podnikatelskými modely, které budou respektovat zelenou strategii a zároveň budou využívat nových digitálních inovací, datových center a umělé inteligence.

České firmy mají možnost využít nabídky naší indické kanceláře agentury CzechTrade k účasti na misi českých energetických firem, které pracují v oblasti realizace vodíkové strategie České republiky a nabídnout indickým společnostem svoje technologie. Mise se bude konat v dubnu roku 2022 a zajistí setkání s energetickými firmami Indie v okolí aglomerací Bengalúru, Mumbaí a Dillí.

Zdroj: www.indiatime.com
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Indie se sídlem v Bengalúru.

• Teritorium: Asie | Indie | Zahraničí