Všichni podnikatelé budou muset mít od roku 2023 datovou schránku

Podnikatelé se za rok a půl dočkají jedné významné změny. Všem OSVČ a firmám bude automaticky a bez jejich žádosti zřízena datová schránka. Podle odborníků Moore Legal CZ to bude mít pro podnikatele podstatný vliv nejen na způsob doručování dokumentů, ale může to pro ně znamenat povinnost komunikovat s úřady výhradně prostřednictvím datové schránky.

Poslanecká sněmovna totiž nedávno schválila novelu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, která upravuje používání datových schránek (DS). Obsluha datové schránky ovšem může být pro některé drobné živnostníky velkým problémem a představovat další zátěž související s jejich podnikáním.

Podle schválené legislativy, která ještě doznala drobných změn v Senátu, bude s účinností od 1. 1. 2023 datová schránka automaticky zřizována:

  • Každé právnické osobě, která je zapsána v registru – tedy nejen firmám zapsaným v obchodním rejstříku (jako dosud), ale také právnickým osobám, které jsou zapsány ve spolkovém či nadačním rejstříku, rejstříku ústavů, společenství vlastníků jednotek nebo obecně prospěšných společností.
  • Každé fyzické podnikající osobě – dosud byly datové schránky podnikajícím fyzickým osobám (OSVČ) zřizovány pouze na základě jejich žádosti, nově však dojde ke zřízení DS ze strany Ministerstva vnitra automaticky.
  • Každé svéprávné fyzické osobě zapsané v základním registru obyvatel, která použije prostředek „vydaný v rámci kvalifikovaného systému elektronické identifikace“.

Datové schránky budou zřízeny i nepodnikatelům

Poslední uvedený případ se týká lidí, kteří nepodnikají, ale využívají prostředky „kvalifikovaného systému elektronické identifikace (občanka s aktivovaným el. čipem, bankovní identita, NIA ID, čipová karta pro vytvoření kvalifikovaného elektronického podpisu). Tito lidé ale mohou ministerstvo vnitra požádat o deaktivaci DS. Povinnosti komunikace přes datovou schránku se tak vyhnou.

„Důležitá bude důkladná informovanost veřejnosti, aby nebyly doručovány dokumenty, například rozhodnutí správních orgánů, aniž by o tomto noví majitelé datových schránek věděli, a tím promeškali příslušné lhůty,“ komentuje očekávaný dopad novely Jan Kubica, advokát a partner společnosti Moore Legal CZ.

Dokument bude „doručený“ v momentě přihlášení

Další významnou legislativní změnou je „sjednocení okamžiku doručení soukromoprávních dokumentů s okamžikem doručení veřejnoprávních dokumentů“. Za doručené budou oba druhy dokumentů považovány v momentě, kdy se do datové schránky přihlásí její majitel – tedy za zákona ten, kdo má oprávnění přístupu k dodanému dokumentu.

V případě, že se do své datové schránky pravidelně nepřihlašujete, existuje i takzvaná fikce doručení. Podle ní je dokument považován za doručený do 10 dnů ode dne, kdy se v DS objevil. Odborníci proto doporučují datové schránky pravidelně kontrolovat.

„Cílem této úpravy je zabránit obstrukcím při doručování dokumentů bez nutnosti rozlišovat, zda se jedná o doručování právě soukromoprávního dokumentu, anebo dokumentu obsahujícího veřejnoprávní úkon. To lze hodnotit jako krok správným směrem,“ myslí si Jan Kubica.

Redakčně upravená tisková zpráva Moore Legal CZ
• Teritorium: Česká republika