Výměna lahví bude v Maďarsku brzy povinná

Povinné vykupování nápojových obalů je očekáváno od 1. července 2023. Osmdesát pět procent maďarské populace podporuje zpoplatnění PET lahví.

Pro zpřísnění přístupu k obalům nejsou jen environmentální důvody, ale také podpora recyklace, snížení závislosti na dovozu surovin a posílení konkurenceschopnosti.

Prvotním impulzem bylo oznámení kabinetu akčního plánu na ochranu klimatu a přírody, přičemž hlavními prvky jsou odstranění nelegálního odpadu a zajištění výměny skleněných a plastových lahví a kovových plechovek. Navíc tyto změny mohou vytvořit nová pracovní místa v oblasti recyklace odpadů a snížit emise skleníkových plynů. 

Zdroj: www.origo.hu
Zpracoval kolektiv pracovníků kanceláře CzechTrade Maďarsko..

Pravidelné novinky e-mailem