Vyplňujete daňové přiznání? Jaké jsou nejčastější chyby a nejasnosti

Na Finanční správu ČR se obrací stále více podnikatelů s dotazy, které se týkají vyplňování daňových přiznání. Jak se při plnění daňových povinností vyhnout omylům a chybám? Jak si poradit s některými nejasnostmi? Odpoví vám následující text.

„Chceme, aby měl každý ještě dostatek času se těchto zbytečných chyb a omylů vyvarovat,“ uvádí v tiskovém prohlášení správce daně. Proto nabízí v přehledné podobě odpovědi na dotazy, se kterými se na finanční úřady podnikatelé obracejí.

Připomínáme, že nejzazší termín pro odevzdání přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob je letos 3. května respektive 1. června.

  1. Jak je to s vracením přeplatku na dani z příjmů?

Pro ty, kteří si pospíšili s daňovým přiznáním a odevzdali ho již v lednu nebo únoru, aby přeplatek na daních z příjmů dostali co nejdříve, platí, že přeplatky se začínají zpracovávat a vyplácet až od dubna 2021 (s ohledem na Velikonoce reálně až od 6. dubna). Pro vrácení přeplatku na dani je stanovena třicetidenní lhůta, která se počítá od okamžiku, kdy skončila zákonem stanovená „uzávěrka“ pro podání daňového přiznání. Standardně tak v letošním roce vzniká přeplatek 2. dubna a lhůta pro jeho vrácení začíná ten den běžet. To znamená, že nejpozději 3. května 2021 musí Finanční správa dát příkaz do banky na vrácení peněz. To se týká případů, kdy je stanovena daň v souladu s daňovým přiznáním, tj. těch, u kterých nebyl zahájen žádný kontrolní postup.

2. Podání daňového přiznání u OSVČ přihlášených k paušální dani

Paušální režim platí až pro rok 2021 a aktuálně placené zálohy na paušální daň jsou zálohami roku 2021, živnostníci tudíž musí za rok 2020 přiznání k dani z příjmů podat (a daň uhradit podle starých pravidel) bez ohledu na to, zda se k paušální dani do letošního ledna přihlásili.

SPECIÁL: Daně z příjmů 2020

3. Nové lhůty pro podání přiznání a sankce

Prodloužení termínů pro podání daňových přiznání platí jak pro klasické formuláře, kde se termín posouvá do 3. května 2021, tak pro elektronická podání, kde nově platí termín 1. června 2021. Fakticky se však nejedná o posunutí termínů, ale o odpuštění sankcí za neodevzdání přiznání a zaplacení daně v zákonem stanovených termínech. Je však dobré vědět, že sankce se počítají od původních termínů. Pokud tedy letos podá poplatník přiznání v papírové podobě například až 10. května, počítají se mu sankce již od 1. dubna, nikoliv od 3. května, a prominutí sankcí podle předmětného generálního pardonu se na něj nevztahuje.

4. Krácení slevy na poplatníka jen za část ročního období

Základní sleva ve výši 24 840 Kč na poplatníka se nekrátí a v daňovém přiznání se uplatňuje vždy v plném rozsahu, bez ohledu na to, jak dlouho výdělečná činnost trvala.

5. Chybějící podpisy

Před odevzdáním přiznání by neměl daňový poplatník zapomenout se na všechny formuláře (často včetně potřebných příloh) ještě jednou podívat a zkontrolovat je. Pokud žádá v rámci daňového přiznání o vrácení přeplatku, je nutné podepsat přiznání i žádost o vrácení přeplatku. Jedná se totiž o dvě podání a obě musí být podepsána.

6. Uložení plné moci pro daňového poradce na finančním úřadě

Pro podání daňového přiznání prostřednictvím daňového poradce nebo advokáta nadále platí prodloužená šestiměsíční lhůta do 1. července 2021. Nově však nemusí být plná moc pro poradce uložena ve standardní tříměsíční lhůtě u správce daně, ale stačí ji odevzdat až spolu s podáním daňového přiznání 1. července 2021.

7. „Covidové“ podpory v daňovém přiznání

Lidé se často ptají, zda jsou finanční podpory zdaňovány a jestli jsou započítávány do vlastního příjmu manžela nebo manželky. Finanční správa proto připravila základní shrnutí v přehledné tabulce.

Obdržený příjemJedná se o příjem zdanitelnýZapočítává se do vlastního
příjmu manžela/manželky
Jednorázový příspěvek důchodcům NeNe
Kompenzační bonusNeAno
Ošetřovné pro OSVČNeAno
Provozní dotace v souvislosti s COVID – 19AnoAno
Antivirus pro OSVČ se zaměstnanciNeAno
• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění
• Teritorium: Česká republika