Výroba energie z obnovitelných zdrojů v Belgii výrazně vzrůstá

V roce 2020 se v Belgii vyrobilo o třetinu více energie z obnovitelných zdrojů než v roce předcházejícím.

Loňský rok byl pro Belgii rekordní z hlediska výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Podle belgického provozovatele přenosové soustavy pro elektřinu vysokého napětí Elia se dařilo především produkci elektřiny ze solárních a větrných zdrojů. Na celkovém objemu vyprodukované elektřiny v Belgii se obnovitelné zdroje podílely 18,6 procenta.

Zatímco v roce 2019 se vyprodukovalo 11,5 TWh, v loňském roce to bylo 15,1 TWh, což je o třetinu více. Výroba elektřiny z jaderných elektráren přitom klesla z 50 % celkového objemu vyprodukované elektřiny na 40 procent. Kromě toho se podařilo snížit také spotřebu energie, a to o sedm procent v porovnání s průměrem za posledních pět let. Zejména během prvního lockdownu v březnu 2020 klesla spotřeba energií o čtvrtinu.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Belgie. 
Zdroj: 
https://focusonbelgium.be/

• Oblasti podnikání: Energetika
• Teritorium: Belgie | Evropa | Zahraničí