Vysokorychlostní železniční spojení nově povede z Benátek do Lublaně

Italské dráhy plánují rozšíření působnosti na slovinský trh. Pokud vše půjde podle plánu, spojení by mohlo být spuštěno koncem roku 2021.

Italské dráhy (FS) hodlají po Řecku, Velké Británii, Francii a Španělsku expandovat i do Slovinska. Jedná se o spojení mezi Benátkami, Terstem a Lublaní, které by obstarával rychlovlak Frecciarossa. Slovinské železnice již potvrdily, že jednají se společností Trenitalia o vytvoření vysokorychlostního spojení mezi Benátkami a Lublaní. Ve Slovinsku však musí být dodržen železniční limit 160 kilometrů za hodinu.

Pokud budou jednání úspěšná, připojení bude zrealizováno koncem roku 2021 nebo počátkem roku 2022. Zatím však není jasné, zda budou nutné práce na infrastruktuře. Pokud ano, spuštění spoje by se muselo samozřejmě posunout. Itálie a Slovinsko již v minulosti přímé železniční spojení měly, a to od roku 2004 do roku 2008. Vlak Eurocity tehdy jezdil každý den mezi Benátkami a Lublaní.

Italské dráhy plánují během příštích pěti let realizovat na zahraničních trzích kolem 20 % obratu. Zahraniční expanze bude podpořena rovněž z prostředků získaných na finančních trzích mimo jiné díky emisím dluhopisů.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Itálie. 
Zdroj: Friulioggi.it




• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika
• Teritorium: Evropa | Itálie | Slovinsko | Zahraničí