Výstavba letišť v Číně – příležitost pro zahraniční subjekty

Výstavba letištní infrastruktury v Číně nabírá na rychlosti díky zvýšené poptávce po cestování letadlem v této rozlehlé zemi.

Hlavní město ČLR na konci září tohoto roku otevře své druhé mezinárodní letiště. Od 30. 9. 2019 začne fungovat letiště s názvem Beijing Daxing International Airport. Bude to v současnosti největší letiště na světě s jedním terminálem (7 přistávacích drah, vč. 1 pro armádní účely, nyní budou otevřeny 4 přistávací dráhy) o velikosti 700 000 km2. Leží na jihu Pekingu, 46 km od centra města. Nové letiště by mělo obsloužit více než 100 mil. pasažérů ročně (to se již vyrovná aktuálně nejrušnějšímu letišti na světě v Atlantě, USA) a ulevit tak současnému jedinému mezinárodnímu letišti v Pekingu (BCIA, 3 terminály).

Rozvoj letištní infrastruktury v Číně narůstá vzhledem k rozvoji domácí ekonomiky a zvýšené poptávce z domácího cestovního ruchu. Dle údajů CAAC v roce 1949 měla Čína pouze 36 letišť, v roce 2015 210, do června 2019 236. V roce 2018 čínská letiště odbavila 1,26 mld. pasažérů (v roce 2008 486 mil. pasažérů). 37 čínských letišť odbaví více než 10 mil. pasažérů v jednom roce. Čína je letecky propojena se 167 městy v 61 zemích po celém světě, vč. 4 přímých linek s ČR (Praha). Podle mezinárodní asociace se Čína stane v letech 2024-2025 světovým největším trhem civilního letectví s počtem 1,6 mld. leteckých cestujících do roku 2037. Přičemž někteří místní odborníci uvádějí, že ještě 1 mld. čínských občanů nikdy neletěla letadlem, což otevírá prostor pro další rozvoj. Čína bude muset renovovat existující a postavit další nová letiště. V dalších letech se tedy očekává vybudování 200 nových letišť k dosažení zhruba celkových 450 letišť v Číně do roku 2035. Letiště světové úrovně budou budována v rozvinutých oblastech Číny, jako jsou Delta Yangtze řeky, Peking-Tianjin-Hebei oblast, oblast Guangdong-Hongkong-Makao Greater Bay Area (jih Číny) a klastr měst Chengdu-Chongqing (střed, středozápad Číny). Např. Chengdu se v roce 2021 stane 3. městem v Číně, které bude mít druhé letiště (nyní Šanghaj, a od září Peking). Nová letiště vzniknou také na západě Číny, v odlehlejších částech země.

Nastíněný vývoj přináší příležitosti i pro zahraniční subjekty vyrábějící či vyvíjející technologie pro letiště. Byť vstup na čínský trh v této oblasti není lehký a obecně je trendem lokalizovat produkci v Číně (v souladu s vládním plánem/iniciativou Made in China), stále tu jsou příležitosti. Zájemci o bližší problematiku k civilnímu letectví v Číně se mohou obrátit na vedoucí zahraničních kanceláří agentury CzechTrade v Číně.

Zdroj: CAAC, China Daily, China Briefing
Zpracováno kolektivem pracovníků zahraniční kanceláře agentury CzechTrade v Pekingu

Pravidelné novinky e-mailem