Výstavba mezinárodního letiště Felipe Ángeles v Mexiku pokračuje

Do dokončení výstavby mezinárodního letiště poblíž hlavního města zbývá oficiálně méně než 200 dní.

Práce na novém mezinárodním mexickém letišti pokračují. Pokroky jsou viditelné zejména na severní a střední dráze, nástupištích a okolních plochách, kde bylo instalováno zavlažování dráhy a byl položen beton na okraje pojezdové dráhy jako součást struktury nadjezdů.

Na terminálu pro přepravu cestujících se provádí instalace elektrického zařízení, sanitární techniky proti požáru i systému kontroly odbavených zavazadel. Stejně tak se umisťují dvouúrovňové stropy na chodbách datového centra. Dokončují se výkopové práce pro výstavbu nadjezdu, které spojí letiště s hlavními dálnicemi.

Jedná se o významný projekt, jehož výstavba byla započata 29. dubna 2019 a doposud bylo na pracích zaměstnáno 116 015 pracovníků. Letiště bude disponovat moderním intermodálním terminálem pro pozemní dopravu a pětipodlažním parkovištěm s celkovou kapacitou 4 072 parkovacích míst pro osobní automobily. Bude zde dostupná rovněž dobíjecí stanice pro elektromobily. Pro přepravu cestujících bude na letišti 17 výtahů a 12 eskalátorů. Letiště bude propojeno podzemním vlakem, a také bude disponovat autobusovým nádražím a vlastním náměstím Plaza Mexicana o celkové rozloze 26 564 m2 s možností bohatého kulturního vyžití. Celková rozloha intermodálního terminálu je 244 575 m2. Není bez zajímavosti, že na výstavbu terminálu bylo použito přibližně 12 492 betonových nosných konstrukcí. Letiště by dle oficiálních vyjádření mělo být otevřené veřejnosti již 21. března 2022.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexiko.
Zdroj: aeropuertoaifa.mx
• Témata: Ekonomika ve světě
• Teritorium: Amerika | Mexiko | Zahraničí