Výstavba nového letiště v Kolumbii dostala zelenou

Začátkem ledna Úřad pro civilní letectví vydal povolení na výstavbu nového letiště Aeropuerto del Café ve městě Palestina ve významném departamentu Caldas.

Souhlasu předcházelo poměrně dlouhé a důkladné technické přezkoumání celého projektu Inspekční skupinou letových navigačních služeb (Gisna), Leteckou inspekční skupinou (AGA), Ředitelstvím standardů letových, navigačních a letištních služeb (Desnasa) a Úřadem civilního letectví. Studie ukázala, že projekt Aeropuerto Del Café splňuje požadavky stanovené vnitrostátními a mezinárodními letištními předpisy a že nic nebrání zahájit první fázi výstavby.

Pro národní vládu je Aerocafé projektem strategického zájmu, který přispěje ke konkurenceschopnosti a konektivitě v departamentu Caldas a především v nejvýznamnější oblasti kávové produkce Eje Cafetero.

V uplynulých dnech byly na platformě pro veřejné zakázky SECOP I představeny zadávací podmínky pro zahájení veřejného výběrového řízení pro fázi 1, která zahrnuje pozemní a odvodňovací práce. Na stejné platformě jsou uvedeny také podmínky komplexního auditu smlouvy o dílo za účelem provedení počátečních aktivit fáze 1 v hodnotě téměř sedmi miliard pesos.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Kolumbie.
Zdroj: aeropuertodelcafe.com.co 
• Oblasti podnikání: Letecký průmysl
• Teritorium: Amerika | Kolumbie | Zahraničí