Využíváte slevy na daních? Nabízíme jejich přehled

OSVČ mohou při vyplňování daňového přiznání u daně z příjmu fyzických osob využít celou řadu slev. Většinu zvýhodnění je možné uplatňovat měsíčně, slevu na manžela či manželku při ročním zúčtování. Významné bonusy existují i u ostatních daní.Nejtradičnějším bonusem, který může využít prakticky každý plátce daně z příjmu fyzických osob (DPFO), je sleva na poplatníka. K výrazné úpravě došlo v roce 2008. Zatímco ještě v roce 2007 jste mohli ročně ušetřit pouze 7200 korun ročně, v následujícím zdaňovacím období už šlo o částku 24 840 korun (tedy 2070 Kč měsíčně). Dodnes je sazba stejná jako před deseti lety.

Jediný výrazný zásah do systému udělala v posledních letech vláda Petra Nečase, která zrušila zmíněné zvýhodnění pro pracující důchodce. Proti se ovšem na základě stížností seniorů postavil Ústavní soud, a tak jej od roku 2014 opět mohou využívat v plné výši i lidé v důchodovém věku.

Pro drobné živnostníky tato sleva v kombinaci s daňovým paušálem často znamená, že na dani z příjmu nezaplatí ani korunu. Příkladem může být bezdětný a svobodný řemeslník, který za rok 2017 vydělal 500 tisíc korun. Při uplatnění paušálu ve výši 80 procent, je jeho daňový základ, ze kterého vypočítá DPFO, 100 tisíc a roční daň 15 tisíc. Po uplatnění slevy na poplatníka 24 840 Kč tak neodvede do státní kasy ani korunu.

Tento bonus lze využít bez ohledu na to, zda si vedete daňovou evidenci nebo uplatňujete výdaje paušálem. Od letošního roku mohou navíc všichni podnikatelé (včetně těch, kteří využívají výdajové paušály) uplatnit i slevu na dítě či vyživovaného manžela/manželku. Více o této klíčové změně čtěte v článku Vyplatí se u daní z příjmů výdajové paušály? I letos jsou změny.

Studenti na brigádách

Specifickou skupinou jsou studenti, přivydělávající si během studia. „Nejvíce jich pracuje v červenci a srpnu. Studenti nejsou během práce limitováni, mohou mít libovolný příjem, ať už při práci na dohodu nebo na standardní pracovní smlouvu,“ upozorňuje daňový expert Petr Gola. Jakých výhod a slev mohou využít, si přečtěte v textu Daňové slevy pro studenta v 7 bodech na BusinessInfo.cz.


Sleva na druhého z manželů (vyživovaného) je opět ve výši 24 840 korun ročně. V případě, že jde o držitele průkazu ZTP/P – tedy se zdravotním postižením – může si partner z daní odečíst částku dvojnásobnou: 49 680 korun ročně, tedy 4140 korun měsíčně.

Partner bez příjmů?

V zákoně se dočtete, že slevu uplatňujete na „manžela/manželku bez příjmu“. To ovšem neznamená, že je pro OSVČ aktuální pouze v případě, že jejich životní partner nemá absolutně žádný zdroj příjmů.

Pokud váš partner pobírá dávky státní sociální podpory, dávky sociální péče či pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči a sociální služby, ale také státní příspěvky na penzijní připojištění či stavební spoření, slevu na manžela/manželku samozřejmě uplatnit můžete.

Ve stejné skupině jsou pak ještě stipendia pro studenty nebo takzvané „příjmy plynoucí z péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách“. Pro úplnost dodejme, že podpora v nezaměstnanosti do této skupiny nepatří. Jinými slovy: Ti, jejichž manžel či manželka pobírají podporu, na zmíněnou výhodu nárok nemají.

Na slevy na dani z příjmu mají konečně nárok i sami držitelé průkazu ZTP-P, nebo ti, kdo pobírají částečný nebo úplný invalidní důchod (viz tabulku níže).

Slevy (nejen) na potomky

Zvýhodněním, jež prochází nejčastějšími změnami, je sleva na děti. Od letošního roku může jeden z rodičů uplatnit slevu ve výši 1317 korun měsíčně na jednoho potomka, 1617 korun na druhé a 2017 korun měsíčně na třetí a každé další dítě. Částky jsou opět dvojnásobné, pokud je váš potomek držitelem průkazu ZTP-P. Vláda navíc plánuje další navyšování těchto částek.

Pokud se při výpočtu daně dostane poplatník do záporných čísel, tj. bonus je vyšší než vypočtená DPFO, má dokonce od státu nárok na přeplatek. Více si přečtěte v textu Vyšší slevy na děti a upravený bonus.

Už dva roky platí rovněž takzvané školkovné. To se týká rodičů, kteří platí předškolní docházku svých dětí do mateřských škol nebo dětských skupin. Ze svých daní si mohou odečíst tyto výdaje až do výše 11 000 korun za každého potomka. Loni šlo o částku 9900 korun, která odpovídala stejně jako letos výši minimální mzdy. V daňovém přiznání je na tuto slevu řádek 69a (sleva za umístění dítěte). Potvrzení o tom, že školku navštěvuje, je povinnou přílohou DAP.

Podnikatelé i zaměstnanci mohou vydělat i na takzvaných odečitatelných položkách. Důležitou letošní změnou je zvýšení limitů pro osvobození příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění a životní pojištění zaměstnanců z 30 000 (platných v roce 2016) na 50 000 korun ročně. Narostla také nezdanitelná částka na penzijní připojištění, kterou si mohou OSVČ odečíst od základu daně, a to z 12 000 (platí pro přiznání za zdaňovací období 2016) až na 24 tisíc korun (použije se letos), a také odpočet na životní pojištění – opět z loňských 12 tisíc na 24 tisíc korun.  

Daňová správa ještě příležitostně nabízí plátcům časově omezená zvýhodnění, které mají být úlevou například pro ty, jež postihla živelní pohroma. V přiznáních na rok 2014 se to týkalo podnikatelů, zasažených katastrofální povodní z června 2013. Ti měli nárok na „prominutí úhrady daně z důvodu mimořádné události“.

Od loňského roku mohou poplatníci využít i slevu na EET (maximálně do výše 5000 korun). Slevu na evidenci tržeb lze ovšem uplatnit pouze ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník poprvé zaevidoval tržbu.

Specifickým zvýhodněním je sleva na invaliditu. Výše slev pro lidi s lehčím (invalidní důchod prvního a druhého stupně) i těžším postižením (invalidní důchod třetího stupně) zůstala stejná jako v roce 2017 (viz tabulku), změnila se ovšem metodika přiznávání slev. Nárok na tuto slevu se mají ti, kdo předloží výměr o přiznání invalidního důchodu a současně potvrzení o jeho výplatě. Výplata důchodu se každoročně prokazuje do 15. února.

Slevy u daně z příjmu fyzických osob

Slevy za zdaňovací období 2017

ročně

měsíčně

Na poplatníka

24 840 Kč

2070 Kč

Sleva na EET

5000 Kč

 

Na druhého z manželů bez příjmů

24 840 Kč

2070 Kč

Na druhého z manželů bez příjmů – držitele ZTP/P

49 680 Kč

4140 Kč

Invalidní důchod prvního a druhého stupně

2520 Kč

210 Kč

Invalidní důchod třetího stupně

5040 Kč

420 Kč

Držitel průkazu ZTP/P

16 140 Kč

1345 Kč

Student

4020 Kč

335 Kč

Slevy u dalších daní

Také podnikatelé, kteří využívají pro svoje podnikání osobní či nákladní auta a odvádějí tedy povinně daň silniční, mohou využít jistých úlev. Zajímavá je pro ně především sleva v závislosti na stáří aut.

Stát totiž „motivuje“ podnikatele k nákupu nových automobilů sníženou silniční daní. Pokud je totiž vaše auto nové (0-36 měsíců), můžete si od výsledné silniční daně odečíst až 48 procent. U vozidel, kterým je od tří do šesti let uplatníte slevu 40 procent. A ještě do stáří vozu 108 měsíců může jeho uživatel/majitel ušetřit z daně až 25 procent.

„Nárok na příslušné snížení sazby daně začíná kalendářním měsícem první registrace vozidla a končí u stejného vozidla po devíti letech. Pokud dojde ke změně provozovatele vozidla, snížení může uplatnit nový provozovatel, a to nejdříve v kalendářním měsíci, kdy došlo k zápisu změny provozovatele v technickém průkazu,“ upozorňují zástupci daňové správy. O dalších zvýhodněních si přečtěte v textu o dani silniční.

U daně z nemovitých věcí jsou sazby odlišné v závislosti na tom, kde se daný byt, dům či pozemek nacházejí. Dílčí základ daně se totiž násobí koeficienty podle velikosti obce a také tzv. místními koeficienty, o nichž si rozhodují samotné obce. Řada nemovitých věcí je od daně osvobozena a pro různé nemovitosti platí různé sazby daně. Více opět v článku shrnujícím vše o dani z nemovitých věcí na BusinessInfo.cz

Daň z příjmů právnických osob je možné snížit o slevu, kterou je částka maximálně 18 000 Kč ročně za každého zaměstnance se zdravotním postižením, s výjimkou zaměstnance s těžším zdravotním postižením. Ještě vyšší částku, až 60 000 korun, lze ušetřit za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením. Více v zákoně o dani z příjmu.

Systém zvýhodnění a odpočtů u daně z přidané hodnoty je natolik složitý, že doporučujeme prostudovat paragrafy 36 – 79 zákona o DPH, případně se poradit s odborníkem. Zároveň je potřeba počítat s tím, že je stále více položek zařazeno do takzvaného systému reverse charge .

Jakub Procházka
• Témata: Daně a účetnictví
• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění | Služby