Využíváte slevy na daních? Nabízíme jejich přehled

OSVČ mohou při vyplňování daňového přiznání u daně z příjmu fyzických osob využít mnoho slev. Většinu zvýhodnění je možné uplatňovat měsíčně, slevy na manžela či manželku při ročním zúčtování. 

Od roku 2022 se zvyšují slevy na dvě a více dětí a úpravy se dotknou i daňového bonusu. Zvýhodnění najdete také u ostatních daní. Na BusinessInfo.cz vám nabízíme jejich přehled.

Nejtradičnějším bonusem, který může využít prakticky každý plátce daně z příjmu fyzických osob (DPFO), je sleva na poplatníka. K její první výrazné úpravě došlo v roce 2008. Zatímco ještě v roce 2007 jste mohli ročně ušetřit pouze 7200 korun ročně, v následujícím zdaňovacím období už šlo o částku 24 840 korun (tedy 2070 Kč měsíčně). 

Až do loňského roku zůstala sazba stejná jako před dvanácti lety. Pro rok 2021 se nicméně zvýšila na 2 320 korun měsíčně (27 840 Kč ročně). A k dalšímu navýšení dojde v příštím roce.

Pro drobné živnostníky tato úleva v kombinaci s daňovým paušálem často znamená, že na dani z příjmu nezaplatí ani korunu. Příkladem může být bezdětný a svobodný řemeslník, který za rok 2020 vydělal 500 tisíc korun. Při uplatnění paušálu ve výši 80 procent je jeho daňový základ, ze kterého vypočítá DPFO, 100 tisíc a roční patnáctiprocentní daň 15 tisíc. Po uplatnění slevy na poplatníka 24 840 Kč tak neodvede do státní kasy ani korunu.

Od roku 2018 lze tento bonus využít bez ohledu na to, zda si vedete daňovou evidenci nebo uplatňujete výdaje paušálem. Od té doby mohou také všichni podnikatelé bez výjimek uplatnit slevu na dítě či vyživovaného manžela/manželku. 

Od roku 2021 lze ušetřit často ještě více než při využití výdajových paušálů, přihlásí-li se podnikatelé k takzvané paušální dani. Ta je výhodná i v tom, že její plátci nemusejí vyplňovat daňové přiznání.

Měsíční záloha v rámci paušální daně činí pro rok 2021 5 469 korun. V částce je započteno minimální zdravotní pojistné ve výši 2 393 Kč, minimální sociální pojistné navýšené o 15 % ve výši 2 976 korun a 100 korun na samotné dani z příjmů. 

Ročně to znamená celkový paušální odvod jen ve výši 65 628 korun, z toho 1200 korun představuje samotná daň. Pro mnoho podnikatelů je tedy tento režim nejvýhodnější.

Studenti na brigádách

Specifickou skupinou jsou studenti, přivydělávající si během studia. „Nejvíce jich pracuje v červenci a srpnu. Studenti nejsou během práce limitováni, mohou mít libovolný příjem, ať už při práci na dohodu nebo na standardní pracovní smlouvu,“ upozorňuje daňový expert Petr Gola. Základní sleva na studenta je 4020 korun ročně.

Sleva na druhého z manželů (vyživovaného) je ve výši 24 840 korun ročně. Částka byla stejná jako v případě základní slevy na poplatníka, na rozdíl od ní se ale toto zvýhodnění nemění.

V případě, že jde o držitele průkazu ZTP/P – tedy se zdravotním postižením – může si partner z daní odečíst dokonce dvojnásobnou částku: 49 680 korun ročně, tedy 4140 korun měsíčně. Slevu je možné uplatnit i v institutu registrovaného partnerství.

Partner bez příjmů?

V zákoně se dočtete, že slevy uplatňujete na „manžela/manželku bez příjmu“. To ovšem neznamená, že je pro OSVČ aktuální pouze v případě, že jejich životní partner nemá absolutně žádný zdroj příjmů. Navíc je zde stanoven roční limit, aktuálně ve výši 68 000 korun. 

Pokud ovšem váš partner pobírá dávky státní sociální podpory, dávky sociální péče či pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči a sociální služby, ale také státní příspěvky na penzijní připojištění či stavební spoření, slevu na manžela/manželku samozřejmě uplatnit můžete bez ohledu na limit.

Ve stejné skupině jsou pak ještě stipendia pro studenty nebo takzvané „příjmy plynoucí z péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách“. Pro úplnost dodejme, že podpora v nezaměstnanosti do této skupiny nepatří. Jinými slovy: Ti, jejichž manžel či manželka pobírají podporu, na zmíněnou výhodu nárok nemají.

Které příjmy se nepočítají:

  • rodičovský příspěvek,
  • dávky sociální podpory a sociální péče
  • dávky v hmotné nouzi a příspěvek na péči,
  • stipendium během studia,
  • zvýšení důchodu pro bezmocnost,
  • státní příspěvky na penzijní připojištění, na stavební spoření,
  • vrácení daně z příjmu z předchozího zdaňovacího období.

Na slevy na dani z příjmu mají konečně nárok i sami držitelé průkazu ZTP-P, nebo ti, kdo pobírají částečný nebo úplný invalidní důchod.

Slevy (nejen) na potomky

Zvýhodněním, jež prochází nejčastějšími změnami, je sleva na děti. Zákonodárci rozhodli v červenci 2021 o další úpravě. Daňové zvýhodnění na jednoho potomka zůstává stejné jako v předchozích letech, u dvou s více dětí počítejte při vyplňování přiznání na rok 2021 s vyšším odpočtem. 

Jeden z rodičů může nyní na dani ušetřit 1267 korun měsíčně na jednoho potomka, a nově 1860 na druhé a 2320 korun měsíčně na třetí a každé další dítě. Částky jsou opět dvojnásobné, pokud je váš potomek držitelem průkazu ZTP-P. 

Pokud se při výpočtu daně dostane poplatník do záporných čísel, tj. bonus je vyšší než vypočtená DPFO, má dokonce od státu nárok na přeplatek. Více si přečtěte v textu Jaké budou nově slevy na děti. Ruší se limit pro daňový bonus.

„Vyšší částky daňového zvýhodnění se použijí zpětně od 1.1.2021, ale až při ročním zúčtování daně za celý rok 2021 nebo v daňovém přiznání za rok 2021. Při zúčtování měsíční mzdy se vyšší částky zvýhodnění použijí až od ledna 2022,“ shrnuje daňová poradkyně KODAP Jana Melicharová.

Poplatník může daňový bonus uplatnit, pokud je výsledná částka alespoň 100 korun. Maximální výše bonusu byla od roku 2016 až do letoška 60 300 korun. Od 1. 7. 2021 se tento limit ruší a výše bonusu je nově bez omezení.

Výhoda pro rodiče dětí ve školkách

Už pět let platí rovněž takzvané školkovné. To se týká rodičů, kteří platí předškolní docházku svých dětí do mateřských škol nebo dětských skupin. Ze svých daní si mohou odečíst tyto výdaje až do výše 14 600 korun za každého potomka. Loni šlo o částku 13 350 korun, která odpovídala stejně jako letos výši minimální mzdy. 

Daňové poplatníky potěší stát i v následujícím roce. Vláda totiž letos minimální mzdu opět zvyšuje, i když jen o 600 korun. Sleva na dítě v předškolním zařízení tak vyšplhá za rok 2021 až na 15 200 korun.

V daňovém přiznání je na tuto slevu řádek 69a (sleva za umístění dítěte). Potvrzení o tom, že školku navštěvuje, je povinnou přílohou DAP.

Poradíme vám jak vyplnit přiznání řádek po řádku

Podnikatelé i zaměstnanci mohou vydělat i na takzvaných odečitatelných položkách. Nedávno se zvyšovaly limity pro osvobození příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění a životní pojištění zaměstnanců z 30 000 na 50 000 korun ročně. Narostla také nezdanitelná částka na penzijní připojištění, kterou si mohou OSVČ odečíst od základu daně, a to na 24 tisíc korun a také odpočet na životní pojištění – opět z 12 tisíc na 24 tisíc korun.  

Od zavedení elektronické evidence tržeb mohou poplatníci využít i slevy na EET (maximálně do výše 5000 korun). Tu lze ovšem uplatnit pouze ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník poprvé zaevidoval tržbu. Nic na tom nezměnila ani pandemie covid a s ní spojený odklad povinné EET až do roku 2023. To, kdo využívají EET dobrovolně, mohou tento bonus uplatnit.

Specifickým zvýhodněním je sleva na invaliditu. Výše slev pro lidi s lehčím (invalidní důchod prvního a druhého stupně) i těžším postižením (invalidní důchod třetího stupně) zůstala stejná jako v roce 2017, změnila se ovšem metodika přiznávání slev. Nárok na tuto slevu se mají ti, kdo předloží výměr o přiznání invalidního důchodu a současně potvrzení o jeho výplatě. Výplata důchodu se každoročně prokazuje do 15. února.

Slevy u dalších daní

Také podnikatelé, kteří využívají pro svoje podnikání osobní či nákladní auta a odvádějí tedy povinně daň silniční, mohou využít jistých úlev. Zajímavá je pro ně především sleva v závislosti na stáří aut.

Stát totiž „motivuje“ podnikatele k nákupu nových automobilů sníženou silniční daní. Pokud je totiž vaše auto nové (do tří let), můžete si od výsledné silniční daně odečíst až 48 procent. U vozidel, kterým je od tří do šesti let uplatníte slevu 40 procent. A ještě do stáří vozu 108 měsíců může jeho uživatel/majitel ušetřit z daně až 25 procent.

Stáří vozidlaSlevy na výsledné dani
0-36 měsíců48%
37-72 měsíců40%
73-108 měsíců25%

„Nárok na příslušné snížení sazby daně začíná kalendářním měsícem první registrace vozidla a končí u stejného vozidla po devíti letech. Pokud dojde ke změně provozovatele vozidla, snížení může uplatnit nový provozovatel, a to nejdříve v kalendářním měsíci, kdy došlo k zápisu změny provozovatele v technickém průkazu,“ upozorňují zástupci daňové správy. O dalších zvýhodněních si přečtěte v textu o dani silniční

U daně z nemovitých věcí jsou sazby odlišné v závislosti na tom, kde se daný byt, dům či pozemek nacházejí. Dílčí základ daně se totiž násobí koeficienty podle velikosti obce a také tzv. místními koeficienty, o nichž si rozhodují samotné obce. Řada nemovitých věcí je od daně osvobozena a pro různé nemovitosti platí různé sazby daně. Více opět v článku shrnujícím vše o dani z nemovitých věcí na BusinessInfo.cz.

Daň z příjmů právnických osob je možné snížit o slevu, kterou je částka maximálně 18 000 Kč ročně za každého zaměstnance se zdravotním postižením, s výjimkou zaměstnance s těžším zdravotním postižením. Ještě vyšší částku, až 60 000 korun, lze ušetřit za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením. Více v zákoně o dani z příjmu.

Zaměstanavatelé tak mohou ušetřit:

  1. 18 000 Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením, případně poměrnou část, dojdeme-li přepočtem na průměrný počet zaměstnanců (viz dále) k desetinnému číslu;
  2. 60 000 Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením, nebo opět případně poměrnou část této částky.

Systém zvýhodnění a odpočtů u daně z přidané hodnoty je natolik složitý, že doporučujeme prostudovat paragrafy 36 – 79 zákona o DPH, případně se poradit s odborníkem. Zároveň je potřeba počítat s tím, že je stále více položek zařazeno do takzvaného systému reverse charge. Česko navíc usiluje o zavedení plošného reverse charge pro všechny platby DPH.

Jakub Procházka
• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění
• Teritorium: Česká republika