Vývoj automobilového průmyslu v zemích střední, východní a jihovýchodní Evropy

Dne 23. února proběhla ve Vídeňském institutu pro ekonomická srovnávání (WIIW) na téma automobilového průmyslu v zemích střední, východní a jihovýchodní Evropy.

Vídeňský institut pro ekonomická srovnávání (WIIW) je nezávislý think-tank, zabývající se analýzou ekonomik střední, východní a jihovýchodní Evropy, hospodářských vztahů Rakouska s těmito zeměmi, procesem evropské integrace, rozvoje regionů a otázkami evropské hospodářské politiky v souvislosti s vybranými globálními ekonomickými trendy. 

Ekonomové institutu (Gabor Hunya, Hermine Vidovic, Doris Hanzl-Weiss a Senior Research Associate Sandor Richter) se zaměřili na vývoj automobilového průmyslu ve střední a východní Evropě a prezentovali účastníkům shrnutí makroekonomického vývoje, současné situace přímých zahraničních investic (DTI) a prognóz pro vývoj v regionu. 

Česká republika patří, společně s Maďarskem, Slovenskem a Polskem mezi země s dlouhou tradicí automobilové výroby. Po vstupu do EU došlo k jeho dalšímu rozšíření. Do Čech přišly v roce 2005 Toyota, Peugeot a Citröen a v roce 2008 je následoval Hyundai, na Slovensko např. Peugeot, Citröen, Kia a Land Rover, v Maďarsku působí např. Audi a Daimler a továrnu tam staví BMW.

Pokud jde o výsledky České republiky – růst HDP postupně ztrácí na síle, neboť došlo k poklesu produktivních investic. Blíží se vyčerpání zdrojů pracovních sil. Známky recese v Německu se začínají postupně přelévat do české výroby. Hlavním růstovým faktorem zůstává spotřeba domácností, podporovaná rychlým růstem mezd, extrémně nízkou nezaměstnaností a rekordní mírou ekonomické aktivity. Méně než vloni pravděpodobně k růstu přispěje tvorba hrubého fixního kapitálu. Ve střednědobém horizontu je předpokládán průměrný růst kolem 2,5 %.

Rizikem pro Českou republiku je nejen vysoká závislost na exportu (závislost na vývoji celosvětového trhu a politických rozhodnutích, jakými jsou Brexit nebo a kroky USA vůči Číně), ale také skutečnost, že hlavní rozhodnutí jsou prováděna v centrálách mimo ČR. Automobilka VW oznámila v loňském roce svůj záměr postavit novou továrnu v Turecku a je pravděpodobné, že do budoucna budou méně kvalifikované práce převáděny na východ, do zemí s levnější pracovní silou. V dlouhodobém hledisku může být toto řešením nedostatku pracovních sil (v souvislosti s klesající porodností v evropských zemích).

Dalšími možnostmi řešení tohoto problému může být zvýšení automatizace a využití digitálních technologií (na tomto místě se mluví zejména o zemích, jako Estonsko, Litva, Lotyšsko, které disponují vysoce kvalifikovanou pracovní silou v oblasti moderních technologií). Zde by si země jako Česká republika mohly vzít inspiraci. Vzhledem k tomu, že v dlouhodobém horizontu se očekává, že trend elektrovozů bude stoupat, bude pravděpodobně docházet i k vytlačování tradiční výroby spalovacích vozů elektromobily s mechanicky jednoduššími elektromotory.

Pokud se země tomuto trendu nepřizpůsobí (např. investicemi do vzdělání a zvyšování kvalifikace pracovníků), lze v budoucnu očekávat snižování výroby, uzavírání továren a růst nezaměstnanosti nejen u výrobců samotných spalovacích automobilů, ale i jejich dodavatelů. 

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade ve Vídni. 

Pravidelné novinky e-mailem