Vývoz do Itálie oproti roku 2020 stoupl o 17 procent

V roce 2020 od ledna do července dosáhl český vývoz do Itálie hodnoty 95,5 mld. Kč. Letos došlo k nárůstu vývozu o 17 % a jeho hodnota se rovnala 112,2 miliardy korun.

Co se týče italského dovozu do Česka, v období od ledna do července roku 2020 dosáhla jeho hodnota 90 miliard korun. Ve stejném období roku 2021 se výše dovozu rovnala 112,6 miliardy korun. Italský dovoz si tak polepšil o 25 procent. Ve sledovaném období převýšil dovoz nad vývozem: bilance se tedy pohybuje v záporných hodnotách, a to 390 milionů korun. Celkový obrat zahraničního obchodu mezi Českou republikou a Itálii v období vzrostl o 21 % na 225 miliard korun. Ve stejném období předchozího roku se hodnota obratu rovnala 185,5 mld. Kč).

Obory, které zažívají růst poptávky a mohly by tedy zajímat české exportéry, jsou především stavebnictví, průmysl 4.0, energetika, smart technologie a smart cities. Tyto obory jsou z velké části podporovány vládními pobídkami a bonusy a mají pomoci restartovat italskou ekonomiku. Italská vláda také plánuje investovat velké finanční prostředky do infrastruktury. Například nedávno vyčlenila 4,6 mld. EUR na investice do infrastruktury v jižní Itálii, která poměrně zaostává oproti infrastruktuře na severu země. Nejvíce investicí má putovat do železničních uzlů, železničních spojů, škol, energetické sítě a do digitalizace.

Naše kancelář CzechTrade Itálie ještě na tento rok chystá pro české firmy účast na on-line B2B akci Connext. Ta je organizována italskou ConfIndustria a je zcela zdarma. Událost se bude konat 2.-3. prosince 2021. Exportéři se tam budou moci setkat s novými obchodními partnery v oblasti průmyslu 4.0, smart cities a obnovy měst či udržitelné logistiky a infrastruktury.

Další zajímavou akcí je energetický veletrh Enlit (Powergen), který se bude konat 30.11.-2.12.2021 v Miláně. Na putovním veletrhu je plánována oficiální účast Ministerstva průmyslu a obchodu.
V neposlední řadě zveme české účastníky na veletrh Smau, který se zaměřuje na inovace a start-upy. Letošní ročník se zaměřuje například na obory, jako jsou agrifood, obchod a turismus, průmysl 4.0, zdravotnictví, smart cities, ICT a další. Veletrh se koná 12.-13. října v Miláně.

Zdroj: ČSÚ

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Itálie.
• Oblasti podnikání: Obchod
• Teritorium: Evropa | Itálie | Zahraničí