Vývoz kanadské surové ropy vzrostl v posledních 30 letech 15krát, od října je dále posílen dokončením projektu Enbridge Line 3

Vývoz surové ropy tvoří podstatnou část kanadských vývozů. 1. října kapacitu vývozů dále posílil ropovod Line 3 společnosti Enbridge propojující Albertu s americkým středozápadem.

Podle informací kanadského statistického úřadu vzrostla hodnota exportů surové ropy z Kanady v posledních 30 letech 15krát. V roce 2019 představoval export surové ropy z Kanady o celkové hodnotě 84,3 miliard kanadských dolarů 14 procent celkových vývozů Kanady.

Podle kanadského statistického úřadu a kanadského regulačního úřadu pro energii vzrostla produkce kanadské surové ropy v posledních třech dekádách nejprve zvýšením konvenční těžby ropy, v posledních patnácti letech pak především prudkým růstem těžby ropy z ropných písků v Albertě.

Letošní rok znamenal veliké zklamání pro albertský ropný průmysl kvůli zrušení dlouho očekávaného ropovodu Keystone XL Pipeline. Hlavním důvodem bylo odejmutí podpory projektu prezidentem USA Joe Bidenem. Tento ropovod měl prodloužit existující síť ropovodů Keystone Pipeline, a propojit tak albertská naleziště ropy s rafinériemi v Mexickém zálivu. Kapacita ropovodu byla odhadována na 830 tisíc barelů ropy za den.

V budoucnu se očekává spíše snížení růstu produkce ropy v Albertě kvůli menšímu množství nových infrastrukturních projektů a většímu zájmu investorů o dekarbonizaci.

V současné době probouzí optimismus v sektoru především projekt ropovodu Enbridge Energy’s Line 3 a expanze ropovodu Trans Mountain Pipeline mezi Albertou a Britskou Kolumbií.

Vylepšený ropovod Line 3 kanadské společnosti Enbridge byl uveden do provozu 1. října letošního roku, a představuje tak první úspěšnou expanzi kapacity transportu kanadské surové ropy za posledních šest let. Tento projekt v hodnotě 8,2 miliard kanadských dolarů umožní Enbridge zdvojnásobit kapacitu na 760 tisíc barelů za den. Celková délka ropovodu Line 3, spojující hlavní město Alberty Edmonton s americkým středozápadem, činí 1 765 km. Dokončený projekt zajišťuje kanadským producentům ropy odběr na americkém trhu, i možnost světového exportu skrze přístavy v Mexickém zálivu.

Vypracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Kanada.
Zdroje: Thompson Reuters, The Canadian Press
• Oblasti podnikání: Energetika | Nerostné suroviny a polotovary